Jar k nám prehovára…

Do ticha, do kľudu, do nekonečného oceánu Prvotného potenciálu, ponor sa a spočiň v hĺbke svojej. V bezpečí a hlbokej láske starostlivej, otvor svoje srdce dokorán. Otvor sa výžive Prvotnej Matky i Lady Gaia. Otvor sa možnostiam, ktoré v tichu rodia sa. V ľahkosti a nevinnosti, v čistote srdca a Vyššieho Ja, spriadajú sa nové cesty a cykly tvojho života. Nebeská tkáčka opäť prehovára a kvantový posun sa pre každého v prirodzenosti otvára. Však kto doň vstúpi a kto nie, kedy a v akom význame, je každého osobná voľba, osobné volanie.

Tkajú sa cesty nové a nevídané. Tkajú sa v rytmoch a tónoch pre každého jedinečných. Uvoľni sa do ticha, aj keď naokolo teba je šum. Buď vedomím ticha v ktorom spieva nekonečný jasný spev éteru Prvotného Zdroja. Maj dôveru v to čo cítiš, aj keď nevidíš a nechápeš hneď vše jasne. Skok viery vnútorný je cestou, ktorá ťa povedie. Každý má svoje načasovanie a nik nie je rovnaký. Však všetko prepája sa v dokonalej prirodzenosti. Uvoľni sa a dýchaj, spomaľ a stiahni sa. Lono Matky Prírody a Prvotnej Matky je tu pre teba. Nie je potrebné nič viac, iba zámer prostý, nech deje sa tak v ľahkosti a pravde pre teba, v Božej milosti.

Staré končí a nové začína, je to cesta veliká. Čo spomalené zdá sa byť, je iba nádychom pred novým počiatkom. Samotná Zem prešla a prechádza silným posunom, kedy pozmenila sa jej mriežka a začína vibrovať vedomým diamantovo kryštálovým kódom. Prvotná múdrosť, princípy a poriadok sa obnovujú, nič už nemôže rásť na starom. Nehľaď do minulosti, aby nadchádzal si budúcnosť. Nehľaď do budúcnosti, aby si žil prítomnosť. Dovoľ si v prítomnosti existovať a plynúť v prirodzenej cyklickosti svojej, naladiť sa do vedomia celistvej jednoty Stvorenia.

Čo radosť robí ti? Čo vnútorne ťa napĺňa? Kde cítiš, že ešte neprúdi v prirodzenosti a ľahkosti tvoja energia? Kde hľadíš von a hľadáš vinníka? Kde vládne boj namiesto mierumilovného ticha…? Nasleduj svoje srdce, ono cestu ti ukáže. Maj vieru a uvoľni sa jazde, ktorá už deje sa. Otvor sa potenciálu ktorý tvorí sa. Oprosti sa a cíť, kade máš vydať sa. Vše je v tebe, a tak odváž sa.

Uvoľni sa a zmeň perspektívu. Nie je potrebné živiť boj, ale otvoriť sa životu. Cnosti božské sa prebúdzajú a s prvotnými princípmi Stvorenia, celé vedomie a paradigmy, posúvajú. Uvoľni sa, skok viery je pripravený. Vzlietni a oprosti sa od očakávaní. Všetko sa na novo tká, a tu sa vše postupne otvára, deje a pomenováva.
Pusti kontrolu a tlak, uvoľni sa do cyklu seba sama. Pre každého sa deje vše tak, ako a kedy má. V tichu spočiň v bezpečnej náruči Prvotnej Matky a len pozoruj ako nové rodí sa, ako staré slnko zapadá a to nové vychádza. Všetky odpovede a cesty prídu, sú utkané v správny „čas“ . Uvoľni sa a radosť cíť, pretože život ťa skrze zmeny do nového povoláva. Nadýchni sa a vydýchni, nasleduj vnútorné volanie. Odpočívaj v znovuzrodení, v bezpodmienečnej a vše vyživujúcej láske Prvotnej Matky i Matky Zeme, Nebeskej tkáčky nových realít, ktoré sú pripravované a požehnané pre teba.

Nechaj staré ísť, nové sa otvára. Staré už neplatí a nové sa poznáva. Nezostáva nič bez povšimnutia a bez zmeny. V prirodzených cykloch poznávame sa a dostáva sa nám tak odmeny. Nové plátno pre každého z nás, v súlade s Prvotným Zdrojom, božskou iskrou v nás, sa utvára.

V láskyplnom spolu oddychovaní, cyklickom znovuzrodení a uvoľnenom surfovaní na vlnách oceánu ticha v ktorom je Vše obsiahnuté,

Katarína Marrai´Ianna´Ta 💖🦋☀️🌟🌊🙏

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.