Božský Materský princíp a Strážkyňa krbu…

Milovaná duša, milovaná žena, ktorá dlhodobo nachádzaš sa v nerovnováhe, kedy mužský princíp potreboval prevážiť, aby ustála si prevraty mnohé. Milovaná žena, milovaná duša, dovoľ si otvoriť sa tejto kvalite a pozvať ju do svojho života. I v ruchu všedného dňa, uvoľni podmieňovanie seba sama v tom, čo odpočinok znamená. Dovoľ si byť vyživená materskou kvalitou, ktorá je tu v tomto období plne pre teba pripravená. Rodí sa nové slnko, rodí sa Božie dieťa, rodíš sa ty sama. Oná dlhodobá nerovnováha kedy si potrebovala byť viac v mužskej kvalite prítomná, skrze materský princíp sa môže do rovnováhy nastoliť. Vstúp do tepla bezpečného domova v tebe sama. Kde vládne bezpodmienečnosť, neha, láska a úcta. Otvor sa archetypu Hestiá, strážkyne vnútorného krbu, posvätného ohňa domova. V jeho teple, v plnom zameraní sa do krbu v tebe, vnímaj ako tebou prestupuje uvoľnenie. Vnímaj ako tebou esencia Prvotnej Božskej Matky prestupuje, ako ťa objíma a stará sa o teba. Uvoľni sa v nej. Schúľ sa do jej náruče. Je čas, dovoliť si opäť obnoviť a aktivovať teplo domova v sebe. Aktivovať strážkyňu krbu, ktorá je plne v sebe zameraná. Ktorá teplo a bezpečie domova v sebe ako kvalitu sprostredkováva. Teplo, láskavosť, bezpečie, domov a uvoľnenie… kvality ktoré sú v tebe. Pozvi do svojho života, do svojej vnútornej matky a dieťaťa, do trojjedinej rodiny, strážkyňu krbu, túto esenciu skrze Prvotnú Matku. Dovoľ si byť matkou sama pre seba, dovoľ si vstúpiť si do seba-vyživujúceho obdobia skrze teplo rodinného vnútorného kozuba. Otvor sa možnostiam skrze ktoré tento princíp k tebe prichádza. Dovoľ si ponoriť sa do ticha v sebe sama ako múdra žena, bytosť, ktorá vo všetkom čo robí, vníma teplo svojho vnútorného domova.

🔥🌹💗 V mojom vnútri večný oheň domova, tepla a obnovy horí, do esencie Prvotnej matky stvorenia sa norím. Preteká mnou, obnovuje ma, vyživuje ma, láskou matky bezpodmienečnou podporuje ma. Tam strážkyňa krbu sa aktivuje a plne v mojom každodennom živote ma podporuje. Otváram sa plne esencií Prvotnej Božskej Matky Stvorenia, v posvätnej Prvotnosti obnovuje archetyp strážkyne krbu, bezpodmienečná vše vyživujúca láska a starostlivosť ma naplňuje a ja sa prinavraciam do celistvosti a Prvotnosti seba sama. Vstupujem si do plnej obnovy svojho vnútorného domova.🔥🌹💗

V hlbokej láske a objatí tepla duchovného rodinného krbu prijala,Katarína Marrai a princíp Strážkyne krbu, December 2021

🌹Inšpiráciou pre toto písanie bolo niekoľko podnetných rozhovorov a klientov. Nachádzame sa v období, ktoré nás v prirodzenej cyklickosti vedie do stiahnutia a hlbšieho prepojenia so svojou podstatou. Vedie nás do rozjímania a precítenia – prijatia tieňov. Predsa len, energie slnovratu, tma pred úsvitom, nás v tom plne podporujú.

🔥 V poslednej dobe nie len u mňa samotnej, ale aj skrze presmerované vzácne duše – klientky, vnímam hlbšie ako kedykoľvek pred tým, hĺbku a prítomnosť Božského princípu Prvotnej Matky a Strážkyne krbu, ktorá k nám prehovára v tých najrozličnejších podobách a pozíva nás do svojho objatia bezčasovosti a obnovy v sebe sama.

🌹Práve mnohé z týchto inšpiratívnych žien boli, alebo sú, dlhodobejšie bez väčšej podpory okolia a viedlo ich to k silnému prebudeniu ich mužského princípu, jeho tzv. „plného nasadenia“. Zažívali nerovnováhu a bytostne túžili po opätovnom vyrovnaní, obnove a podpore. Mnohé žili v podmieňovaní toho, čo daná obnova znamená. V neprijatí obdobia a jeho energetiky v ktorom sa práve nachádzajú. O to výraznejšie sa začal prejavovať a prihovárať princíp a energia Prvotnej matky skrze archetyp strážkyne krbu, ako podpora a odpoveď na volanie po podpore a obnove. Práve ona je tou, ktorá umožňuje vnútornú hlbokú obnovu tam, kde doteraz vládlo zameranie von, neustály pohyb a ruch. Práve ona je tou kvalitou, ktorá vo svojej čistote pozýva každého z nás do ponoru a obnovy skrze seba sama, prijatia v bezpodmienečnosti, že i v období v ktorom sa práve nachádzam, je mi umožnené obnovovať sily skrze tieto kvality matky – tepla krbu. Teplo, láskavosť, ženský – materský aspekt, bezpečie. Vyslovene nás pozíva do svojej vše-milujúcej a vše-vyživujúcej náruče. Kde dochádza k obnove síl, kde je možné sa uvoľniť a schúliť do klbka a jednoducho len byť v prijatí a dobíjaní svojich síl. Kde náš vnútorný krb je plnou láskou opečovávaný. A toto sa môže prejaviť na tých najrozličnejších poliach, skrze rôzne príležitosti, v bezpodmienečnosti k sebe sama a tomu, ako sa daná synchronicita prejaví. Pokiaľ podmieňujeme, tlačíme, práve v tomto období nás ten princíp pozíva do uvoľnenia a odovzdania sa do celkového a plného prežitia esencie bezpečného domova, aby mohlo dôjsť k napriameniu a rozprúdeniu energetiky rovnováhy v našom bytostnom prejavení.

🔥 Hestia – strážkyňa krbu, nachádza boží pokoj a plnú slobodu vo všetko čo robí. Vyživuje, stará sa, je nad všetkým ruchom vonkajšieho bytia. Skrze svoju čistotu umožňuje prepojenie, duchovné ukotvenie a spojenie so sebou sama, Prvotným Zdrojom, s inými… je vnútorným sústredením, ktoré v prepojení s Materským princípom Prvotného Stvorenia umožňuje obnovovať sa a pociťovať plnú slobodu a zúčastnenosť vo všetkom čo robíme, bez toho, aby sme sa cítili v podmienení. Ona sama nesie v sebe kvalitu i panny, matky a múdrej stareny, ktorá v čistote seba sama sa stará o všetkých. A táto správa prichádzala jasne, je obdobie obnovy skrze zameranie sa, vstúpenie si plne i v každodennom bytí, do esencie teplej a hrejivej náruče matky Stvorenia. Zvoliť si samú/samého seba, bez podmieňovania sa sebou alebo okolím. Či tak urobíme, je na nás. Či si dovolíme, aby v láske bezpodmienečnej sa ukázalo to, čo bolo v podmienení a neprijatí, aby sa to v bezpečí milujúcej náruče rozpustilo.

💗Dovoľme si pozvať, plne prijať a precítiť túto nádhernú a hrejivú esenciu, kvalitu, Prvotnej matky a Strážkyne krbu, ktorá vo svojom náručí obnovuje plne vnútorný domov, bezpečie a životnú vitalitu. Esenciu bezpodmienečnosti, ktorá umožňuje v láske, ako matka dieťaťu, skrze názorné ukázanie, skrze príbehy duše, obnovovať našu vnútornú silu a hlbokú dôveru, rozpúšťať a uvoľňovať, čo je bremenom v úprimnosti a absolútnej pravde voči sebe sama. Avšak v láske a bezpečí tepla krbu, kde sa príbehy rozprávajú. Láska, teplo, bezpečie, domov, bezpodmienečnosť… prestupujú celou bytosťou a do rovnováhy prinavracajú mužsko-ženský princíp, prinavracajú prirodzenú obnovu. Samozrejme, táto kvalita nie je výhradne iba pre ženy, i muži môžu byť takto plne obnovovaní tam, kde je to potreba.

💗Sama vnímam, že princípy matka – dieťa, trojjediná rodina, majú veľký význam v nasledujúcom období roku pre mnohých z nás, v rozličných formách a polohách 😊 A tak, dovoľme si otvoriť sa novým možnostiam vyživenia, nadobudnúť nadhľad a bezpodmienečnosť. Obnoviť tak teplo vlastného vnútorného kozubu, kde v bezpečí materskej lásky oná pravda uvoľňuje a v bezpodmienečnom prijatí započína hlboká premena a obnova.

🔥🌹💗 Milujem Vás… Katarína Marrai

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.