Posolstvo k priestorovej Aura esencii Chrám Svetla a Lásky

„Raj Prvotného Stvorenia nech je i prirodzenosťou hmotného prejavenia“

Duša milovaná. Zrieme ťa a ty v sebe zrieš nás.

Všetko je energiou, všetko je energetickým vlnením. Vy sami ste čírou energiou vo svojej podstate, ktorá zažíva a skúma zhmotnenie onej energie do formy hmotného sveta. Energia nezaniká, iba mení svoju formu, môže meniť svoju vlnovú dĺžku a frekvenčný stupeň. Rovnako ako Vy. Pretože ako bolo povedané i Vy ste energiou. Energiou, ktorá prestupuje rozličnými stupňami stiahnutia a expanzie. Priestor okolo Vás je rovnako prejavom vášho energetického stavu a vedomia. Všetko na seba navzájom pôsobí. Dlho ste žili a vnímali seba, svet, Zdroj z pohľadu „von a dnu“. A tak ste si neuvedomovali a mnohí ani neprijímali onú zodpovednosť za „realitu“ ktorú žijete, vnímate a tvoríte. Priestor je vždy prejavom vnútorného naladenia. Je odrazom energetických tokov a ich rezonancií, na základe ktorých sú priťahované rovnaké energetické toky a rezonancie. Rovnaké priťahuje rovnaké. Však jediný lúč svetla a lásky, ktorého prirodzená frekvencia a rezonancia je vyššia, dokáže rozpustiť vše, čo jej neodpovedá. Neodtláča ju, nepremáha ju a nehrá hru nerovnováhy polarít. Naopak, svojou prvopodstatou ju v sebe rozpúšťa v prijatí a umožňuje jej sa tak premeniť. Naplň priestor v ktorom sa nachádzaš energiou svetla a lásky. Je to pozvanie pre teba a všetkých účastných. Otvor svoju vnútornú svätyňu svetla a lásky a dovoľ jej prestúpiť z vnútra von. Z tvojej duše do rovín a polí v ktorých pôsobíš spolu s ostatnými. Dovoľte si nech svetlo a láska Prvotného Zdroja vyladí každého jedného z Vás, skrze Vás, do harmonickej rovnováhy. Do vibrácií harmónie, rovnováhy, svetla, lásky a slobody. Vnímaj energetický tok ktorý prestupuje priestorom. Vnímaj ako rovnako i Ty sa vylaďuješ. Ako vylaďujú sa všetci v slobodnej voľbe, ktorí vstupujú do tohto posvätného priestoru, chrámu svetla a lásky. A v tom okamihu dôjde k vytvoreniu nultého bodu v energetickom poli. Bodu ktorého frekvenciou je iba láska a svetlo v bezpodmienečnom prijatí. Bodu, kde neexistuje nerovnováha, ale naopak je tam spoločná ko-rezonancia v harmonickej rovnováhe prvkov a elementov bytia. Vnímaj, ako táto esencia je kanálom, urýchľovačom vyžiarenia Božieho svetla a lásky, svetla a lásky v Tebe milované Božie dieťa. Vnímaj ako dochádza k narovnaniu esenciálnej energetiky a geometrie v jednotlivých energetických poliach a časopriestorových oknách, tak ako je možné a je potreba. Vnímaj ako priestor už nie je z „von dnu“ ale naopak, z „dnu do von“. Vnímaj, ako rozpúšťajú sa odtlačky a stopy energetické, ktoré sú iba tieňom minulým, tieňom ktorý zotrváva a tvorí tak zhustnutie energií okolo teba. Vnímaj, ako vše je Jedným. Priestor sa prinavracia do rovnováhy. Ty sám/sama si prejavením priestoru. Vy všetci ste kanálom pre jeho vyžiarenie. A dochádza k vytvoreniu nultého bodu rovnováhy, kde existuje iba láska, svetlo, harmónia, slobody, radosť, ľahkosť a mier. Kde Jedno je Všetkým a Všetko je Jedným. A tak v rozličnosti nastáva rovnováha toku lásky a svetla. Tvorí sa a žije sa chrám svetla a lásky, vo Vás a tak, i naokolo Vás. My pomáhame usmerňovať túto energiu, energiu Prvotného Zdroja, energiu Vášho Prvosvetla. Priestor sa prelaďuje, priestor sa mení. Je prejavením harmonickej rovnováhy Raja na Zemi.

V hlbokej láske, usmerňovaní a prelaďovaní esenciálnej energetiky do harmonickej rovnováhy Neba na Zemi, Archanjel Michael, Majster Melchizedek a Lady Gaia.


Posolstvo sprostredkované a zapísané 20.9.2021, Katarína Marrai´Ianna´Ta

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.