Vnútorný Svet Pôvabu

Milé žienky, srdečne Vás pozývame na jedinečný celodenný workshop zameraný na ponáranie sa do Vášho vlastného liečivého vnútorného sveta Duše. Vyživujúceho, občerstvujúceho a povznášajúceho sveta pôvabu, vnútorných foriem a krásy.

Počas celého dňa budeme spoločne plynúť, ladiť sa a dotýkať sa našej trojjedinosti a nášho pôvabného duševného sveta krásy, a pracovať s nimi. Napríklad i skrze uvoľnený rozhovor a zdieľanie, pokojné meditácie, náš vedomý dych, pohyb a prácu s nimi… skrze láskyplné dotýkanie seba sama, umeleckú činnosť, či bdelé pozorovanie a hlboký meditatívny ponor.

Workshop je zameraný na spájanie jednotlivých rovín našej bytosti do celistvosti, vnímanie jednotlivých rovín našej bytosti ako celku v jednoduchosti. Na dotýkanie sa krásy a múdrosti Svetla, a tak aj Tieňa v nás, k prebudeniu, kultivácií a prítomnému žitiu nášho potenciálu. 

Príďte plynúť spoločne s nami. Spojiť sa so sebou a skrze seba i viac so životom. Jasnejšie vnímať a vyjadriť svoju krásnu jedinečnosť skrze vašu celistvosť. Občerstviť sa v prameni lásky a jej cnostiach. V prítomnom bytí ponoriť sa do nultého bodu vo vás a rozpoznávať, pracovať, s Vaším svetom vnútorných foriem…

A čo nás čaká?

Pozvoľné a uvoľnené plynutie dňom a naším svetom vnútorného pôvabu i skrze:

💖 Maľovanie mapy pocitov; Tvorba Vášho osobného posilňujúceho a harmonizujúceho kódového imprintu

💖 Pôvab vyjadrený v prirodzenosti pohybu a dychu – meditatívne spojenie so sebou skrze pohyb  

💖 Meditatívne ladenia a občerstvovanie sa v našom vnútornom prameni pôvabu i ticha nultého bodu

💖 Rozhovory a spoločné zdieľanie

💖 Poznávanie a dotýkanie sa vlastného Duševného priestoru, práca so svojou energiou a intuíciou

💖 Hlboký záverečný meditatívny ponor

Pre koho je tento workshop?

Tento workshop je ladený pre ženy (ospravedlňujeme sa páni 😉) a môže k Vám prehovoriť i napríklad ak ste žienky:

💖 Ktoré si chcú darovať deň plný poznávania, seba-vyživenia  a láskyplnej starostlivosti o seba sama

💖 Pracujú so svojim vnútorným svetom a kultiváciou vedomia seba-lásky, tvorivého potenciálu, prítomného bytia, prijatia a odpustenia, dôvery v seba, svoje schopnosti a život, bdelosti, vnútornej trojjedinosti (žena, muž, dieťa)

💖 Cítia, že by sa rady hlbšie spojili so sebou sama a vlastným zdrojom Lásky, sily pôvabu a krásy

💖 Cítia a vnímajú, že potrebujú viac rovnováhy v sebe a svojom živote; prehĺbiť spojenie sa so sebou a životom

💖 Aktívne si želajú spájať jednotlivé roviny svojej bytosti do rovnováhy a celistvosti 

💖 Zaujímajú sa o prácu s emóciami, telom, mysľou i Dušou

💖 Nevedia čo konkrétne ich priťahuje, len cítia, že sa chcú zúčastniť…

Kto Vás bude sprevádzať?

Katarína Seraphi Stejskal Giertl – Je sprievodkyňou na ceste osobnostného a duchovného rozvoja pre spojenie sa a žitie svojho autentického Ja. Venuje sa ponorom do vnútorného sveta krásy Duše a  vedúcim k prebudeniu nášho potenciálu a kultivácií láskyplného vzťahu so sebou samotným, ďalej akášickým vhľadom, posolstvám a ladeniam, meditáciám, tvorbe osobných energetických aura esencií a zápisom svetelných imprintov. 

www.perlyvesmiru.sk; FB: @perlyvesmiru

Romana Neureiterová – Je lektorkou FitAlign a terapeutkou Access Bars. Je sprievodkyňou na ceste vedomej práce s naším fyzickým telom. Zameriava sa hlavne na prácu s jeho stredom a s liečivou silou nášho dychu vedúcich k prirodzenej harmonizácii postoja, panvového dna, posilnenia i uvoľnenia celého tela a zároveň hlbšieho spojenia so sebou sama. Jemne sa dotýka energetických systémov a štruktúr nášho tela a našej bytosti skrze dych a súbor prirodzených, zdravie podporujúcich cvičení a techník, ktoré prinavracajú nás a naše fyzické telá do rovnováhy, do stavu bez bolesti a ľahkej prirodzenosti.

FB: @fitalignceskarepublika

Informácie k workshopu

Kedy: Sobota 3.6.2023 – začíname o 10 hodine a budeme pozvoľne končiť o 17 hodine.

Kde: Centrum Loreto Štorchova 1555/5, (Rohanský ostrov), Praha 8

Budeme spoločne plynúť v krásnom Pražskom centre Loreto, sála Svetlo. Máme k dispozícií zázemie i s kuchynkou k posedeniu. Káva, čaj i malé občerstvenie vo forme ovocia a orieškov je zabezpečené. Súčasťou priestoru je i kuchynka, kam si môžete odložiť Vami prinesenú vlastnú stravu.

Čo so sebou: Prineste si prosím karimatky a pohodlné, voľnejšie (ideálne farebné) oblečenie v ktorom sa cítite krásne a prijemne.

Max. počet ľudí k prihláseniu je 12.

Cena: Cena na osobu je 2500 Kč / 105 Eur.

Z organizačných dôvodov je možné sa na workshop prihlásiť do 29.5.2023. Pre záväzné prihlásenie sa hradí plná čiastka do 29.5.2023.

😊 Ďakujem za Vaše pochopenie 😊

Prosím o zasielanie platieb na jeden z dole uvedených čísiel bankového účtu: 

2900048412/5500 (pre ČR platby)

SK14 0200 0000 0024 7835 7358 (Euro platby)

Do poznámky prosím uveďte Vaše meno, priezvisko a názov tohto workshopu.

Prihlášky, dotazy a bližšie informácie prosím zasielajte na katarina@pearlsoftheuniverse.com

Pre viac informácií sledujte nás na Facebooku:

Katarína Stejskal Giertl FB: @perlyvesmiru a Romana Neureiterová FB: @fitalignceskarepublika

Už teraz sa na Vás veľmi tešíme 😊

Katarína & Romana

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.