Aura Esencie z Prameňa

Jemné, iskrivé a jedinečné aura esencie z Prameňa sú energetickými žiaričmi, aktivátormi ako aj harmonizátormi pre jemno-hmotné telá a energetické polia našej bytosti, priestoru okolo nás, tak ako aj pre posvätný priestor v nás. Každá jedna z aura esencií v sebe kombinuje svetelné energie, farebné lúče, svetelné kódy a informácie Prvotného Zdroja s metafyzickými vlastnosťami liečivých kameňov a éterických/esenciálnych olejov Matky Zeme. Každá jedna z aura esencií je tak jedinečná a sprostredkováva nám energetickú podporu na našej ceste životom. Podporujú nás pri liečení Duše, prepisoch a prelaďovaní, harmonizácií a posilňovaní seba sama v rozličných témach a oblastiach nášho života.

 

Aura esencie sú sprostredkované z Prvotného Zdroja a Duchovnou rodinou svetla, ktorá do jednotlivých esencií vdýchla onú energetiku a ukotvila svetelné kódy pre jednotlivé aspekty esencie. Aura esencie z Prameňa sú sprevádzané posolstvami, ktoré umožňujú hlbšie prepojenie s esenciou, ako aj so svojou esenciálnou podstatou Duše a celej bytosti.

 

Nech je pre Vás každé použitie esencie jedinečným, hlbokým a osobným energetickým zážitkom, slobodným prúdením medzi srdcom, Dušou, Zemou a Prvotným Zdrojom.

Aura Esencie z Prameňa 

 

Transmutácia
(Archanjel Gabriel & Archanjel Zadkiel)

Akášický kód: Premena – Alchýmia – Transmutácia
50 ml

Podporuje v nás:

 • Kozmický Diamantovo – Fialový plameň transmutácie
 • Zduchovňovanie hmoty – si Alchymistom svojho života
 • Rozpúšťanie nánosov minulosti a záťaží, negativity, hodnotenia a posudzovania
 • Rozpúšťanie naakumulovaných energií pocitov a zážitkov uložených v čakrách, v energetických poliach a telách
 • Jasnosť a nadhľad v nás
 • Pravdivosť a úprimnosť – vystúpenie z hier a rozličných rolí – zodpovednosť
 • Ochrana
 • Bezpodmienečné prijatie, pochopenie a prepustenie
 • Aktivovanie vnútorného potenciálu – liečenie tých aspektov, ktoré boli v poškodení/neprijatí
 • Odvaha kráčať svojou cestou
 • Harmonická rovnováha v nás – vystúpenie z hry duality

Chrám Svetla a Lásky (esencia do priestoru)

(Archanjel Michael, Majster Melchizedek, Lady Gaia)
50 ml

Podporuje v nás:

 • Tyrkysový lúč
 • Harmonizácia vnútorného a vonkajšieho priestoru
 • Harmonizácia energii živlov v priestore
 • Harmonizácia energetických tokov v priestore
 • Harmonizácia a ladenie esenciálnej energetiky a geometrie priestore, my v priestore a priestor v nás
 • Pozvanie vstúpiť a vlniť sa v iskrivom posvätnom priestore svetla a lásky
 • Harmónia a sloboda priestoru jednotlivca i skupiny – Vytváranie osobného priestoru bezpečia, harmónie, mieru, uvoľnenia, svetla a lásky v priestore, i v priestore ktorý zdieľame vedome, či nevedome s ostatnými
 • Slobodné a prirodzené vyžiarenie a prejavenie svojej prirodzenosti v priestore
 • Nultý bod – pre-vibrovanie a rozpustenie energetických duševných, mentálnych a emocionálnych odtlačkov a zakrivení v energetickom poli priestoru
 • Nultý bod – harmónia a rovnováha, bezpečie, jasnosť, pozdvihnutie vibrácií a sviežosť – anulovanie cudzích vplyvov, elementov, prvkov a atribútov, anulovanie vplyvov elektromagnetického smogu; harmonizácia syndrómu „chorých budov“

Osobná Aura Esencia

 

Duchovný Sprievodcovia
50 ml
Podporuje v nás:

 • Prepojenie sa s tvojimi Duchovnými Sprievodcami
 • Podpora v danom ročnom období
 • Harmonizácia a podpora na osobnej ceste seba-poznávania

 

Ceny jednotlivých esencií:

 • Aura Esencia Priestorová: 40 EUR / 1030 Kč
 • Aura Esencia Transmutácia: 40 EUR / 1030 Kč
 • Aura Esencia Osobná – Duchovný Sprievodcovia je dostupná iba v spojení s posolstvami Duchovných Sprievodcov: 120 Eur / 3000 Kč

 

Objednávka je možná emailom na katarina@pearlsoftheuniverse.com alebo kontaktným formulárom.

 

Dodanie: 2 – 6 týždňov z Veľkej Británie
Poštovné: 18 Eur / 445 Kč

„Posvätný prameň svetla a života tebou preniká. Ponor sa do tepúceho života, ponor sa do svetla a lásky Prvotného Zdroja. Jemné energie éteru Prvotného Zdroja sa prepájajú s energiou srdca Lady Gaia, prepájajú sa s tebou a tvojou podstatou. V nekonečnom tanci a prúdení energií stvorenia sa vynárajú esencie pre teba. Ponor sa do esencií z  Prameňa a jasnosť ťa napĺňa. Ponor sa do esencií z Prameňa a dovoľ si roztočiť Vesmír vo vnútri teba. Ponor sa do esencií z Prameňa a vnímaj ako sa všetko vzájomne dopĺňa. Kaleidoskop farieb svetla a jedinečnosti esencie tvojej sa v tebe otvára a ty môžeš vnímať ako všetko sa premieňa. Tvoja Duša spieva a ponára sa do esencií z Prvotného Prameňa, tam kde je to pre ňu esenciálna potreba. Sám v sebe postupne, do úplnosti a celistvosti vstupuješ si a obnovuješ v sebe ten najhlbší prameň, prameň Prvotného Stvorenia, Prvotného Zdroja. “

 

V kráse jedinečnosti esencií Duše, Prvotný Zdroj a Katarína Marrai´Ianna´Ta

Aura esencie obsahujú: organický etanol, parou destilovanú vodu, organické esenciálne oleje, prírodné potravinové farbivá (nefarbiace), prírodné polo-drahokamy a drahokamy.
Ideálne neskladovať na priamom slnku.

 

Poznámka:

Aura esencie môžu v priebehu času vo fľaštičke samovoľne zmeniť objem – mierne vyprchať, alebo mierne pozmeniť farbu (obzvlášť pri dlhodobom nepoužívaní, alebo nesprávnom skladovaní/uzatváraní). Nie je to závada, je to len prirodzený proces odparovania alkoholovej zložky.

Aura esencie nenahrádzajú žiadne lekárske vyšetrenie, ošetrenie, diagnózu, alebo lekárske poradenstvo. Sú energetizovaným podporným nástrojom pre náš osobný rozvoj a rast. Neslúžia ako náhrada liečiv, stravy a nie sú konzumovateľné ani inak požívateľné. Striekajú sa do aury a priestoru, prípadne sa môžu v miernom množstve pridať do kúpeľa. Nie sú hračkou a sú iba na vonkajšie použitie. Aura esencie a posolstvá nie sú určené a nemali by sa považovať za odborné lekárske poradenstvo ani ako náhrada za akékoľvek profesionálne lekárske služby. Perly Vesmíru nezodpovedajú za žiadne priame ani nepriame, následné, náhodné, represívne, špeciálne alebo iné škody, ktoré vzniknú v dôsledku prístupu, alebo používania tejto stránky a jej produktov. Poskytovaný materiál slúži iba na poznatkové a vzdelávacie účely a nenahrádza lekárske ošetrenie alebo diagnostiku. Za liečbu alebo liečenie akejkoľvek choroby nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Vrelo odporúčam „zžiť sa“ s aurou esenciou, pretože jej sila môže byť zo začiatku intenzívna. Po použití prosím doprajte si chvíľku čas, ihneď nešoférovať, alebo vykonávať činnosti, ktoré si vyžadujú vysokú pozornosť.