Aura Esencie z Prameňa

Jemné, iskrivé a jedinečné aura esencie z Prameňa sú energetickými žiaričmi, aktivátormi ako aj harmonizátormi pre jemno-hmotné telá a energetické polia našej bytosti, priestoru okolo nás, tak ako aj pre posvätný priestor v nás. Každá jedna z aura esencií v sebe kombinuje svetelné energie, farebné lúče, svetelné kódy a informácie Prvotného Zdroja s metafyzickými vlastnosťami liečivých kameňov a éterických/esenciálnych olejov Matky Zeme. Každá jedna z aura esencií je tak jedinečná a sprostredkováva nám energetickú podporu na našej ceste životom. Podporujú nás pri liečení Duše, prepisoch a prelaďovaní, harmonizácií a posilňovaní seba sama v rozličných témach a oblastiach nášho života.

 

Aura esencie sú sprostredkované z Prvotného Zdroja a Duchovnou rodinou svetla, ktorá do jednotlivých esencií vdýchla onú energetiku a ukotvila svetelné kódy pre jednotlivé aspekty esencie. Aura esencie z Prameňa sú sprevádzané posolstvami, ktoré umožňujú hlbšie prepojenie s esenciou, ako aj so svojou esenciálnou podstatou Duše a celej bytosti.

 

Nech je pre Vás každé použitie esencie jedinečným, hlbokým a osobným energetickým zážitkom, slobodným prúdením medzi srdcom, Dušou, Zemou a Prvotným Zdrojom.

Esencie z Prameňa Všeobecné

 

Vnútorné dieťa
(Matka Mária, Archanjel Gabriel & sféry Jednorožcov)
50ml
Podporuje v nás:

 • Radosť sa v tebe prebúdza
 • Uzdravovanie rán, tráum a negatívnych presvedčení súvisiacich s vnútorným dieťaťom
 • Prepojenie sa s vnútorným dieťaťom, obnovenie vzťahu
 • Znovuobjavenie radosti, kreativity a nevinnosti
 • Čistota dieťaťa v nás
 • Rozpúšťanie smútku, odpustenie
 • Radostná, čistá a hravá energia jednorožcov
 • Bezpodmienečná božská materská láska, vše objatie a liečenie Matky Márie na duševnej úrovni
 • Radosť z konania, sebavedomie, istota, bezpečie
 • Rozžiarenie svetla tam kde vládne tieň
 • Vhodné pre deti každého veku

Ticho Boha
(Melek Metatron, Lao´C & Budha)
50 ml
Podporuje v nás:

 • Rozozvučanie posvätných tónov ticha v nás
 • Prepojenie sa s božskou esenciou v nás
 • Nadhľad, mier a pokoj v každodennom bytí
 • Intuícia
 • Harmónia mentálnej a emocionálnej roviny
 • Utíšenie mysle a ega
 • Manifestácia, zákony príťažlivosti
 • Viera a sloboda, plynutie v súlade s Vesmírom a bezpodmienečnou láskou
 • Zdravé sebavedomie
 • Tvorivá bytosť v nás
 • Božská inšpirácia a realizácia seba sama vo svojom naplnení a poslaní
 • 5 a 6 čakra

Perla Ochrany a Odvahy
(Archanjel Michael, Sananda & Merlin)
50 ml
Podporuje v nás:

 • Červený lúč
 • Ochrana celej tvoje bytosti v energiách bezpodmienečnej lásky Prvotného Zdroja
 • Transformácia zatuhnutých štruktúr strachu v tebe
 • Aktivácia a podpora tvojej perly odvahy – spojenie sa s odvahou v tebe
 • Očista, transformácia a ochrana od negatívnych energií a vplyvov
 • Štít Archanjela Michaela
 • Posvätná Božská Mágia skutočnosti v tebe sa prebúdza – očistenie tvojej bytosti, ochrana pri energetickej práci
 • Odvaha kráčať v živote v pred a konať podľa vôle duše
 • Uvedomenie si oslabení a tém ktoré nás oslabujú
 • Posvätný osobný aurický priestor a jeho ochrana
 • Odvaha prijať svetlo a bezpodmienečnú lásku, odvaha prijať seba, iných
 • Odvaha pochopiť a vidieť čo sme nechceli vidieť a chápať
 • Odvaha žiť v skutočnosti a svojim naplnením a poslaním
 • Odvaha k zmene

Kvapky Božskej Milosti
(Ježiš Kristus & Matka Mária)
50 ml
Podporuje v nás:

 • Zlato – žltý lúč
 • Bezpodmienečná láska a liečivá energia božskej milosti ťa napĺňa
 • Spojenie sa s energiou Ježiša Krista a Matky Márie
 • Liečene ducha a duše energiou milosti cez záznamy duše
 • Odpustenie, práca s odpustením emócií a starých rán v tvojej bytosti
 • Energia Ducha Svätého k tebe prúdi a pomáha Ti pri tvojom prebudení
 • Súcit, pochopenie, ochrana, opora, prekonanie – transformácia ega a pýchy
 • Jednanie, žitie a konanie v energiách bezpodmienečnej lásky
 • Vše objímajúca bezpodmienečná láska Matky Márie a Ježiša Krista
 • Priamosť, pochopenie životných lekcií duše
 • Pokora
 • Jemnosť a súzvuk s najvyššou vôľou Prvotného Zdroja
 • Svetlo tam kde vládne tma, bezpodmienečná láska tam kde vládne ego a pýcha
 • Odvaha prijať svetlo a bezpodmienečnú lásku, odvaha prijať seba, iných
 • Odvaha pochopiť a vidieť čo sme nechceli vidieť a chápať
 • Odvaha žiť v skutočnosti a svojim naplnením a poslaním
 • Odvaha k zmene

Svetelné Korene
(Lady Gaia & Myriel)
50 ml
Podporuje v nás:

 • Uzemnenie sa, obnova a rozšírenie svetelných koreňov
 • Spojenie ako dole tak aj hore, ako hore tak aj dole
 • Spojenie sa s liečivou prasilou Lady Gaia
 • Posvätný zlatý plameň transformácie a liečenia
 • Jemná a pečlivá harmonizácia a obnova energetických dráh, vlákien a energetických štruktúr na jemno-hmotných rovinách
 • Harmonizácia a čistenie čakier a aury
 • Energetický svetelný kúpeľ pre uvoľnenie zatuhnutých štruktúr v nás
 • Merkaba
 • Zvyšovanie vibrácií

Srdce Zeme
(Lady Gaia & Sanat Kumara)
50 ml
Podporuje v nás:

 • Spojenie sa so srdcom a dušou Lady Gaia – jednota
 • Uzemnenie a prijímanie zemských energií
 • Spojenie sa s prírodnými ríšami
 • Vyladenie a spojenie sa s elementami zeme, vzduchu, vody, ohňa a éteru
 • Uvoľnenie energetických blokov brániacich v uzemnením a voľným prúdením energie Lady Gaia v tebe
 • Spojenie sa s múdrosťou, súcitom, láskou a hojnosťou Lady Gaia
 • Odpustenie si kolektívnej viny a prepustenie kolektívnych vzorov
 • Prebudenie posvätnej energie lady Gaia v nás
 • Dedičstvo a prasila Zeme
 • Posvätné rytmy a cykly Zeme
 • Energetické dráhy v nás a v Zemi  – prepojenie so svetelnou mriežkou Zeme
 • Posvätný magnetizmus
 • Prebudenie Zodpovednosť, uvedomenie, rovnocennosť, spolupráca a súcit v každom z nás
 • Bezpodmienečná láska tvorí raj tvorivosti v nás a na Zemi
 • Nebo na Zemi

Chrám Svetla a Lásky (Priestorová Esencia)
(Archanjel Michael & Lord Melchizedek)
100 ml
Podporuje v nás:

 • Harmonizácia priestoru
 • Vytvorenie posvätného priestoru okolo teba –vstúp do svätyne svetla
 • Očista od negatívnych energií a vplyvov a duší
 • Vyladenie geopatogénnych zón
 • Harmonizácia energetických prúdov Lady Gaia
 • Pomáha pri elektro smogu
 • Posvätná geometria v priestore
 • Prežiarenie priestoru posvätnými energiami svetla
 • Prinavrátenie harmónie a mieru do priestoru
 • Ochrana pri energetickej práci v priestore

Esencia z Prameňa špeciál

 

PraBunka Bunka
(Elohim Lumina & Archanjel Rafael)
50 ml
Podporuje v nás:

 • Spojenie sa s tvojou Prvotnou bunkou
 • Liečenie na úrovni tela, ducha a duše
 • Transformácia a vymazanie vzorov, strachu a programov súvisiacich s fyzickým telom v tvojom bytí
 • Liečenie tráum na energetických rovinách
 • Bunková pamäť
 • Obnova a aktivácia vlákien božskej DNA v tebe
 • Prapôvodná energia božského zdravia sa k tebe prinavracia
 • Obnovenie prapôvodných nastavení buniek, tela a zdravia
 • Podporná liečivá energia Elohim Lumina
 • Liečivý zelený lúč Archanjela Rafaela
 • Uvedomenie si emócií, energií a vplyvov oslabujúce naše zdravie a harmóniu
 • Sebaláska, prijatie, úcta a rešpekt k nášmu telu a zdraviu
 • Vitalita, energia, harmónia a radosť v nás

Svätý Grál
(Ježiš Kristus & Mária Magdaléna)
50 ml
Podporuje v nás:

 • Diamantovo – krištálový lúč
 • Otvorenie sa Božskej bezpodmienečnej láske
 • Znovu zjednotenie Boha a Bohyne v tebe – kozmická jednota
 • Jednota mužskej a ženskej energie
 • U mužov: vyladenie mužskej energie
 • U žien: vyladenie ženskej energie
 • Dedičstvo Ježiša Krista a Márie Magdalény
 • Transformácia ducha, duše a tela v energiách a farbách bezpodmienečnej lásky
 • Nahliadanie na seba a iných, ako aj na život očami Boha a Bohyne Všehomíra
 • Znovu napojenie na Božskú merkabu
 • Prebudenie posvätného plameňa Svätého Grálu v tebe
 • Porozumenie a žitie v bezpodmienečnej láske a jednote s Bohom, sebou a Vesmírom
 • Neha, úcta, múdrosť a znovuzrodenie
 • Pomáha s transformácia vzorov, sľubov a ilúzií spojených s láskou, ženstvom/mužstvom, kňazstvom a naplnením
 • Uzdravenie zranení a rán duše a ducha
 • Odpustenie a naplnenie
 • Pochopenie princípov univerzálnej bezpodmienečnej lásky
 • Spojenie sa s posvätnou energiou kvetu života na Lady Gaia a v tebe
 • Duchovné srdce – srdce Boha a Bohyne
 • Načúvanie duši – mier a bezpodmienečná láska v živote

Zrkadlo Pravdy
(Thovt)
50ml
Podporuje v nás:

 • Smaragdovo zelený lúč
 • Poznanie seba sama
 • Precitnutie z ilúzií v ktorých sme lapení
 • Spojenie sa s mystériami Boha a Bohyne v tebe ukrytých
 • Transformácia vedomia a podvedomia
 • Prijatie pravdy a skutočnosti
 • Pohliadnuť na seba v skutočnom svetle, bez predsudkov, len v čistej láske
 • Pomáha so strachom zo seba samého, iných a života
 • Pomáha s prehliadnutím tvojich manipulácií voči sebe a iným, ako aj od iných voči tebe samému
 • Objavenie a pochopenie podstaty seba sama
 • Pravda oslobodzuje a pozdvihuje roviny ducha, duše i tela
 • Pomáha pochopiť z kade pramení strach, pocity a ako ich prekonať
 • Rovnováha v živote a v tebe
 • Úcta k sebe, životu a Zemi ako odrazu Boha a Bohyne
 • Zákony Vesmíru

Mágia Jednorožcov
(Lord Sananda & Sféry Jednorožcov)
50ml
Podporuje v nás:

 • Prepojenie sa s ríšou a energiou jednorožcov
 • Spojenie sa s osobným jednorožcom – sprievodcom
 • Čistota a jasnosť v nás
 • Mágia a energia jednorožcov sa prinavracia na Zem
 • Odomykanie magickej božskej esencie v tebe
 • Múdrosť jednorožcov
 • Otvorenie sa novým rovinám vedomia a bytia
 • Precitlivenosť, ochrana pred manipuláciou – na emocionálnej a spirituálnej rovine
 • Súcitná a milujúca energia jednorožcov uzdravuje zranenia emocionálnej a spirituálnej roviny
 • Sny, spánok, prebudenie a snové sféry
 • Kúzlo okamžiku tvorenia
 • Jemnosť a sloboda
 • Hojnosť a element éteru

Posvätná Sexualita
(Shiva & Shakti)
50ml
Podporuje v nás

 • Poznanie mystéria posvätnej sexuality a intimity
 • Obnovenie a uzdravenie sexuality v nás – premena nižších pudov na vyšší posvätný princíp
 • Liečenie zranení mužov a žien , obzvlášť spojených so sexualitou a vzťahmi
 • Liečenie vnútornej ženy a muža v nás – prijatie energií zlatého veku
 • Jemná práca s energiou Kundaliny
 • Transformácia a liečenie zastaralých vzorov a nastavení voči sexualite a vzťahom, rodové línie
 • Prijímanie seba sama a opačného pohlavia v bezpodmienečnej láske a pochopení
 • Vyladenie, liečenie a harmonizovanie 1 a 2 čakry
 • Spojenie mužského a ženského princípu v nás
 • Prebudenie posvätnej sexuality
 • Láska, úcta a krása, vnímanie všetkých ich foriem

Tvoj Anjel Strážny
50 ml

Podporuje v nás:

 • Prepojenie sa s tvojim anjelom strážnym
 • Prijatie a splynutie s energiou tvojho anjela strážneho
 • Ochrana, opora, jemnosť a súcit
 • Pohladenie a obalenie celej tvojej bytosti do náručia a krídel tvojho anjela strážneho
 • Tvoja cesta, poznanie životných lekcií a určenia
 • Anjel strážny ťa sprevádza životom a tvojou cestou
 • Intuícia, nové vedomie a vedenie na ceste prebudenia
 • Komunikácia s Anjelskými sférami
 • Jasnosť

Aura Esencie z Prameňa – Nové

 

Transmutácia
(Archanjel Gabriel & Archanjel Zadkiel)

Akášický kód: Premena – Alchýmia – Transmutácia
50 ml

Podporuje v nás:

 • Kozmický Diamantovo – Fialový plameň transmutácie
 • Zduchovňovanie hmoty – si Alchymistom svojho života
 • Rozpúšťanie nánosov minulosti a záťaží, negativity, hodnotenia a posudzovania
 • Rozpúšťanie naakumulovaných energií pocitov a zážitkov uložených v čakrách, v energetických poliach a telách
 • Jasnosť a nadhľad v nás
 • Pravdivosť a úprimnosť – vystúpenie z hier a rozličných rolí – zodpovednosť
 • Ochrana
 • Bezpodmienečné prijatie, pochopenie a prepustenie
 • Aktivovanie vnútorného potenciálu – liečenie tých aspektov, ktoré boli v poškodení/neprijatí
 • Odvaha kráčať svojou cestou
 • Harmonická rovnováha v nás – vystúpenie z hry duality

Chrám Svetla a Lásky

(Archanjel Michael, Majster Melchizedek, Lady Gaia)
50 ml

Podporuje v nás:

 • Tyrkysový lúč
 • Harmonizácia vnútorného a vonkajšieho priestoru
 • Harmonizácia energii živlov v priestore
 • Harmonizácia energetických tokov v priestore
 • Harmonizácia a ladenie esenciálnej energetiky a geometrie priestore, my v priestore a priestor v nás
 • Pozvanie vstúpiť a vlniť sa v iskrivom posvätnom priestore svetla a lásky
 • Harmónia a sloboda priestoru jednotlivca i skupiny – Vytváranie osobného priestoru bezpečia, harmónie, mieru, uvoľnenia, svetla a lásky v priestore, i v priestore ktorý zdieľame vedome, či nevedome s ostatnými
 • Slobodné a prirodzené vyžiarenie a prejavenie svojej prirodzenosti v priestore
 • Nultý bod – pre-vibrovanie a rozpustenie energetických duševných, mentálnych a emocionálnych odtlačkov a zakrivení v energetickom poli priestoru
 • Nultý bod – harmónia a rovnováha, bezpečie, jasnosť, pozdvihnutie vibrácií a sviežosť – anulovanie cudzích vplyvov, elementov, prvkov a atribútov, anulovanie vplyvov elektromagnetického smogu; harmonizácia syndrómu „chorých budov“

Osobná Aura Esencia

 

Duchovný Sprievodcovia
50 ml
Podporuje v nás:

 • Prepojenie sa s tvojimi Duchovnými Sprievodcami
 • Podpora v danom ročnom období
 • Harmonizácia a podpora na osobnej ceste seba-poznávania

 

Ceny jednotlivých esencií:

 • Aura Esencia Všeobecná a Priestorová: 32 EUR / 840 Kč
 • Aura Esencia Špeciál: 40 EUR / 1030 Kč
 • Aura Esencia Osobná – Duchovný Sprievodcovia je dostupná iba v spojení s posolstvami Duchovných Sprievodcov (viď sekcia Písané Posolstvá a Vhľady): 120 Eur / 3000 Kč

 

Objednávka je možná emailom na katarina@pearlsoftheuniverse.com alebo kontaktným formulárom.

 

Dodanie: 2 – 6 týždňov z Veľkej Británie
Poštovné: 18 Eur / 445 Kč

„Posvätný prameň svetla a života tebou preniká. Ponor sa do tepúceho života, ponor sa do svetla a lásky Prvotného Zdroja. Jemné energie éteru Prvotného Zdroja sa prepájajú s energiou srdca Lady Gaia, prepájajú sa s tebou a tvojou podstatou. V nekonečnom tanci a prúdení energií stvorenia sa vynárajú esencie pre teba. Ponor sa do esencií z  Prameňa a jasnosť ťa napĺňa. Ponor sa do esencií z Prameňa a dovoľ si roztočiť Vesmír vo vnútri teba. Ponor sa do esencií z Prameňa a vnímaj ako sa všetko vzájomne dopĺňa. Kaleidoskop farieb svetla a jedinečnosti esencie tvojej sa v tebe otvára a ty môžeš vnímať ako všetko sa premieňa. Tvoja Duša spieva a ponára sa do esencií z Prvotného Prameňa, tam kde je to pre ňu esenciálna potreba. Sám v sebe postupne, do úplnosti a celistvosti vstupuješ si a obnovuješ v sebe ten najhlbší prameň, prameň Prvotného Stvorenia, Prvotného Zdroja. “

 

V kráse jedinečnosti esencií Duše, Prvotný Zdroj a Katarína Marrai´Ianna´Ta

Aura esencie obsahujú: organický etanol, parou destilovanú vodu, organické esenciálne oleje, prírodné potravinové farbivá (nefarbiace), prírodné polo-drahokamy a drahokamy.
Ideálne neskladovať na priamom slnku.

 

Poznámka:

Aura esencie môžu v priebehu času vo fľaštičke samovoľne zmeniť objem – mierne vyprchať, alebo mierne pozmeniť farbu (obzvlášť pri dlhodobom nepoužívaní, alebo nesprávnom skladovaní/uzatváraní). Nie je to závada, je to len prirodzený proces odparovania alkoholovej zložky.

Aura esencie nenahrádzajú žiadne lekárske vyšetrenie, ošetrenie, diagnózu, alebo lekárske poradenstvo. Sú energetizovaným podporným nástrojom pre náš osobný rozvoj a rast. Neslúžia ako náhrada liečiv, stravy a nie sú konzumovateľné ani inak požívateľné. Striekajú sa do aury a priestoru, prípadne sa môžu v miernom množstve pridať do kúpeľa. Nie sú hračkou a sú iba na vonkajšie použitie. Aura esencie a posolstvá nie sú určené a nemali by sa považovať za odborné lekárske poradenstvo ani ako náhrada za akékoľvek profesionálne lekárske služby. Perly Vesmíru nezodpovedajú za žiadne priame ani nepriame, následné, náhodné, represívne, špeciálne alebo iné škody, ktoré vzniknú v dôsledku prístupu, alebo používania tejto stránky a jej produktov. Poskytovaný materiál slúži iba na poznatkové a vzdelávacie účely a nenahrádza lekárske ošetrenie alebo diagnostiku. Za liečbu alebo liečenie akejkoľvek choroby nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Vrelo odporúčam „zžiť sa“ s aurou esenciou, pretože jej sila môže byť zo začiatku intenzívna. Po použití prosím doprajte si chvíľku čas, ihneď nešoférovať, alebo vykonávať činnosti, ktoré si vyžadujú vysokú pozornosť.