Akášické Posolstvá a Vhľady

On-Line Osobné Konzultácie a Terapie

V plynutí nášho života sa nejeden krát ocitáme na krížovatkách. Zažívame zmätenosť, vnímame, že náš potenciál nie je plne naplnený. Hľadáme odpovede, cesty a riešenia, hľadáme Jasnosť v nás a v živote.

 

V živote sme obklopovaní mnohým čo nám zasahuje do harmonického a láskyplného bytia, života a prejavovania našej jedinečnosti v plnom rozsahu. Každý jeden z nás v sebe nesie jedinečné vibrácie – jedinečnú energetickú stopu/esenciu – ktorá je neopakovateľná. Plynieme silným prelomovým obdobím kde každého jedinečná esencia umožňuje plne prežívať realitu, ktorá pramení z harmonického a aktívneho prepojenia Srdca – Duše a Éteru.

 

Zároveň s týmto posunom však dochádza k odhaľovaniu doteraz aktívnych nastavení, filtrov, programov a presvedčení, skrze ktoré sme realitu tvorili, žili sme ich a v nich, no v súčasnosti už pôsobia obmedzujúco a už sa nestotožňujú s cestou vedomého tvorcu, jedinečnej esencie Duše. Vonkajšie aj vnútorné programy, filtre, aktívne presvedčenia či spomienky duše vedome i nevedome zahmlievajú a blokujú prirodzené prejavenie nášho jedinečného potenciálu v živote v úplnosti.

 

Všetko čím sme si na našej púti cez čas a priestor prešli, prechádzame, a možnosti ktoré tvoria nové, vytvára a zanecháva stopu, záznam v Akášickom poli. Akášické Posolstvá a Vhľady prinášajú možnosť prinavrátiť jasnosť a harmóniu tam kde vládol zmätok a chaos, práve skrze pochopenie daných prežitkov a lekcií z úrovne Éteru – Prvotného Zdroja. Umožňujú uvoľniť staré, vytvoriť a plne sa otvoriť novému, ktoré pramení z našej čistej esenciálnej podstaty Duše. Poskytujú vedenie, ako aj ladenia a pre-nastavovania, z Prvotného Zdroja. Rozsvecujú a pomáhajú zosilňovať, znovu plne objavovať, naše vnútorné prvotné božské svetlo v nás. Prinášajú poznanie, pochopenie no i nádej a vedomie slobodnej voľby a možnosti zmeny, ktoré pramenia z roviny Duše a Božského Éteru.

 

Posolstvá a vhľady, sú jazykom svetla skrze ktoré k nám Éter prehovára, ukotvené v slovách a hlase, nás podporujú na našej Jedinečnej Ceste Duše.

 

Posolstvá a vhaľdy sú vždy sprostredkované a šité plne na mieru pre potreby Duše, v takom  rozsahu a hĺbke, ako je v danom momente a období umožnené.

 

Konzultácia prebieha: on-line cez skype alebo zoom. Záznam konzultácie je následne zaslaný na email pre vašu ďalšiu potrebu.

 

Trvanie konzultácie: 1.5h

 

Cena: 99 EUR / 2500 Kč

 

Pre dohodnutie termínu ma prosím neváhajte kontaktovať: telefonicky 00420 721 478 038, 0044 (0) 7448 465 366, emailom na katarina@pearlsoftheuniverse.com alebo kontaktným formulárom.

 

V láske a rovnováhe nekonečných možností, nech plynie vše tak, ako pre najvyššie dobro všetkých má.

Teším sa na Vás

„Si nekonečnou knihou, studnicou príbehov a možností. Si tvorcom vlastného života a tkáčom ciest a možností. Dovoľ si do Jednoty, v jednoduchosti a ľahkosti, prinavrátiť sa. Dovoľ si otvoriť sa a plne ukotviť sa v Božskom Prvotnom Zdroji. Si jedinečnou esenciou, iskrou, ktorá rozsvecuje svet. Si tvorcom a dušou akej už niet. Si darom Božím a tak do rovnováhy a lásky sa vráť. Dovoľ si plynúť a zmeniť vlnenie toho, čo tvoje krídla spútava, dovoľ si prijať svoju silu a vedomie, že v jednoduchosti je oná sila. Si mystériom, ktoré v sebe nesie vše, tak nehľadaj vonku, ale v sebe, všetky odpovede. Tvoja duša, Božský éter k tebe prehovára a tvoja prvotná iskra žiarivá a jedinečná sa s tebou zžíva. Vnímaj svoju veľkosť a dovoľ si v ľahkosti plynúť životom v spolutvorení s Božským. Všetko so všetkým prepojené je. A tak nastáva čas pravdy, čas utkania si nového z roviny lásky a svetla Duše. Akáša sa pre teba otvára, rozpovedá sa príbeh pre teba. Posolstvo svetla a lásky v milosti nesie kódy premeny a obnovy z Božského éteru. A ty máš možnosť otvoriť sa tak plne novému čo pramení z rýdzosti a čistoty tvojho jedinečného svetla, tvojej pravej podstaty. Staré sa zapečaťuje, končí a rozpadá. V novom a na novo sa mení a tvorí celá podstata. Ak pripravený si, je dané ti čisté plátno, či nitky nekonečných možností a farieb… čo z nich vytvoríš, je len rozhodnutie tvoje…“

 

V láske a tvorení nekonečných možností, svetelná rodina duše a Katarína Marrai´Ianna´Ta