On-line Skupinová Meditácia

Spoločné meditácie a ladenie prebieha online z pohodlia Vášho domova. I v tomto prípade platí, že každá meditácia je zážitková a jedinečná, avšak je ladená a uspôsobená na potreby a rezonanciu skupiny, ktorá sa na nej zíde.

 

Témy sú mi sprostredkované zväčša tesne pred meditáciou a tak v popisoch neuvádzam konkrétnu tému.

 

Meditácia prebieha raz mesačne. Jej termín a možnosti prohlásenia sú vždy uvedené na FB stránke: Perly Vesmíru

Meditácia trvá 1 hodinu a je vedená cez Zoom.

 

Teším sa na Vás