Osobné Kvintesencie pre kultivácu vedomia, vnútorného sveta a Svetla

 Iskrivé, originálne, jedinečné a živé, rozkvet pôvabu, sily a krásy Duše prinášajúce. I také sú osobné Kvintesencie Vedomia Svetla …

 

 Kvintesencie sú živými lúčmi Vedomia Svetla ukotvené v podobe esencie súladnej s Vašou Dušou a Vašou Bytosťou. Sú darom vyšších sfér pre nás. Aby dar, ktorým sme a dary, ktoré v sebe nesieme, sme odvážne a s láskou vyžiarili do sveta.

 

Kvintesencie sú živé energetické žiariče, aktivátori, harmonizátri a katalyzátori. Pracujú v jemných a energetických rovinách/telách Vašej bytosti. Každá z nich je vytvorená skrze synergickú receptúru channelovanú na mieru, aby posilnila Vaše vnútorné Svetlo, podporila a urýchlila kvantový skok vedomia v súlade s pripravenosťou danej bytosti.

 

Kombinujú v sebe vysoko vibračné energie a lúče Svetla ( jeho kódov, informácií a esencií z Prvotného Zdroja a vysokovibračných súladných Duchovných Bytostí) spoločne s posvätnými tónmi, metafyzickými vlastnosťami liečivých kameňov, éterických/esenciálnych olejov Matky Zeme, esencií Andara kryštálov a Spagyristických esencií.

 

Pracujú s tým čo je vo Vás nosné a vedú Vás smerom do vnútra, do návratu k Božskému Zdroju v nás a tým do autentického bytia a života. Môžu Vás podporiť v kultivácií Vášho vnútorného sveta. Vo vstúpení si do rovín podvedomia, kde sa otvára potencionál v práci s Vašimi tieňmi a odkrytím ich darov. Prehlbovať spojenie a komunikáciu s Vašou Dušou a Vyšším Ja, ako i s Vaššou Duchovnou rodinou. Podporovať kultiváciu a aktiváciu Vášho potencionálu, ktorý ste pripravený integrovať a vyžiariť. Podnecujú k seba-reflexií a skrze pozorovanie, či aktívnu prácu k transmutácií nesúladného. Podporujú narovnávanie, zarovnávanie a rozpletanie štruktúr, ktoré skrze kolektívne pole a rod neumožňovali plné vyžarovanie Svetla Vašej Duše. Môžu prinášať impulzy a jasnosť do každodenného života, či Podporiť bdelosť, kontempláciu, vnútorný kľud, vycentrovanie alebo dynamickosť v živote… A možno i viac, no vždy presne tak, ako je pre Vás potrebné a súladné na Vašej ceste… Rozsah sa vždy zakladá na danom jedincovi pre koho je kvintesencia určená. Je to vždy veľmi intímny a intuitívny proces vlastnej cesty seba-poznania a spolupráce s vyššími rovinami.

 

Prosím vedzte, že esencia a Duchovné Bytosti, ktorých energia je spojená s Kvintesenciou nepracujú za Vás, ale s veľkou Láskou a podporou spolupracujú s Vami.  To čo hľadáte i potrebujete je vo Vás. Samotné Kvintesencie dokážu podporiť, vyladiť a urýchliť Váš celkový kultivačný rozvojový a integračný proces vzostupu a rozširovania vedomia, a teda žitia autentického Ja v súladnosti so skutočným plánom Vašej Duše tu na Zemi. Duchovné Bytosti sa vždy tešia na vzájomnú súladnú spoluprácu v rezonancií s Kozmickými zákonmi, dobrou vôľou a želaním vychádzajúcim z otvoreného srdca. Skrze esenciu vytvárajú pre Vás vysoko vibračné energetické pole, ktoré Vás plne podporuje v kvantovom skoku Vášho vedomia.

 

Každá Kvintesencia je odlišná a teda môže pracovať a komunikovať s každým inak.  Dokonca už dávno pred tým, ako sa s ňou stretnete vo fyzickej forme a už pred tým, ako spoločne splyniete v aktivačnom procese. Vždy je to veľmi osobný a intuitívny vzťah. Aktualizujú sa a ich účinky sa postupne rozkrývajú, ako lupienky ruže, uspôsobujúc sa vibračnému posunu vo Vás.

 

Pri tvorbe Kvintesencií sa venujem jednej z mojich najobľúbenejších činností. A to channelovaniu originálnych receptúr, posolstiev, meditačných inšpirácií a cvičení na mieru pre danú Bytosť, ktorá si o kvintesenciu požiadala, a ich následného privádzania týchto darov do fyzického prejavenia.

 

Teda každá Kvintesencia má originálnu a plne vyladenú synergickú receptúru, ako i podporné  posolstvá a informácie jazyku Svetla channelovanú priamo pre Vás a ukotvené vo forme textu, hlasu a zákresu jazyku Svetla.

 

Samotný proces je nádhernou energetickou alchymistickou piesňou a tancom, ktoré majú niekoľko fáz, od počiatočnej iniciácie až po dosadnutie samotnej kvintesencie a Vaše vzájomné prepojenie – aktiváciu.

A čo sa nachádza v balíčku osobnej Kvintesencie Vedomia Svetla?

 • Osobná Kvintesencia Vedomia Svetla (50 ml)
 • Channelované posolstvo k danej Kvintesencií
 • Akášické kódy (v písanej a zakreslenej forme)
 • Osobná Vesmírna Perla Múdrosti
 • Meditatívna inšpirácia vo forme textu a nahrávky

 

 

Čo je potrebné k vytvoreniu osobnej Kvintesencie?

 • Vnútorné volanie po Kvintesencií
 • Celé meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Fotka (ideálne čo najaktuálnejšia a s dobrou viditeľnosťou očí)
 • Fyzická korešpondenčná adresa kam balíček zaslať
 • Email pre zaslanie nahrávky meditácie

 

 

Objem: 50 ml

Doba dodania: 3 – 12 týždňov

Cena: 222 EUR/ 5555 Kč + poštovné

 

 

Objednávka je možná emailom nakatarina@pearlsoftheuniverse.com alebo kontaktným formulárom.

A malá poznámka:

Osobné Kvintesencie nie je možné vytvoriť pre niekoho iného ako ste Vy (napr. ako darček pre blízkeho). Je to veľmi osobný rozvojový nástroj, ktorý rovnako ako i ja, rešpektuje Kozmický zákon slobodnej vôle.

 

Ďakujem za pochopenie 🙂

V hlbokej inšpirácií, vďačnosti a Láske, v nekonečnom poli možností a pôvabnej súladnosti krásy a vznešenosti Duše, teším sa na spoločné spojenie a spolutvorenie.

Katarína Seraphi

„A živá Kozmická signatúra Svetla, ako jemný a pritom mocný svetelný prameň, vo svojich nespočetných farbách, vôňach, tónoch, vibráciách a prejavoch, sa spája v jedno, v prejav vedomia a jazyku Svetla. Spája sa v osobnú Kvintesenciu tvojho vlastného majstrovstva, kde Svetlo Vedomia v hlbokej Láske a súladnosti k tebe prehovára a teba – tvoju celú bytosť do autentického „Ja“ dostáva…Si pozvaný ponoriť sa do tohto nezmerného Prameňa Inšpirácie. Si pozvaný otvoriť sa a uvoľniť sa do poľa nesmiernej Lásky a Kozmickej súladnosti. Si pozvaný ponoriť sa do poľa tvojej Duše a hlboko precítiť a prijať milujúcu podporu bytia, žitia, tvojho vlastného života a skutočného plánu tvojej Duše. Si pozvaný vydať sa na cestu kultivácie tvojho vlastného majstrovstva…“

 

S hlbokou Láskou a úctou k nezmernosti Svetla a kráse Duše,

Katarína Seraphi Siddhi Rai

Poznámka na záver:

Kvintesencie majú rôzne prejavy komunikácie s nami. Niekedy môžu v priebehu času vo fľaštičke samovoľne zmeniť objem – mierne vyprchať, alebo mierne pozmeniť farbu. Nie je to závada, môže sa jednať o prejav na základe spôsobu úschovy, mierneho odparenia média pri dlhodobom nepoužívaní, alebo sa Kvintesencia sama aktualizuje a pozmeňuje svoje vyžiarenie na základe Vašej aktuálnej vibrácie.

Aura esencie nenahrádzajú žiadne lekárske vyšetrenie, ošetrenie, diagnózu, alebo lekárske poradenstvo. Sú energetizovaným podporným nástrojom pre náš osobný rozvoj a rast. Neslúžia ako náhrada liečiv, stravy a nie sú konzumovateľné ani inak požívateľné. Striekajú sa do aury/nášho energetického kvantového poľa a priestoru, prípadne sa môžu v miernom množstve pridať do kúpeľa. Nie sú hračkou a sú iba na vonkajšie použitie. Aura esencie a posolstvá nie sú určené a nemali by sa považovať za odborné lekárske poradenstvo ani ako náhrada za akékoľvek profesionálne lekárske služby. Perly Vesmíru nezodpovedajú za žiadne priame ani nepriame, následné, náhodné, represívne, špeciálne alebo iné škody, ktoré vzniknú v dôsledku prístupu, alebo používania tejto stránky a jej produktov. Poskytovaný materiál slúži iba na poznatkové a vzdelávacie účely a nenahrádza lekárske ošetrenie alebo diagnostiku. Za liečbu alebo liečenie akejkoľvek choroby nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Vrelo odporúčam „zžiť sa“ s aurou esenciou, pretože jej sila môže byť zo začiatku intenzívna. Po použití prosím doprajte si chvíľku čas, ihneď nešoférovať, alebo vykonávať činnosti, ktoré si vyžadujú vysokú pozornosť.