Aura Esencie z Prameňa Inšpirácie

Jemné i silné, iskrivé a zároveň transmutačné. Vždy iné, vždy ladené z Prameňa Inšpirácie. I také sú originálne kolekcie Aura Esencií z Prameňa Inšpirácie.

 

Aura Esencie sú živými energetickými žiaričmi, aktivátormi ako aj harmonizátormi pre jemno-hmotné telá a kvantové energetické pole našej bytosti a posvätného priestoru v nás a okolo nás.

 

Aura Esencie sa neustále sa vyvíjajú, aktualizujú a menia. Nesú v sebe nadčasovosť i plnú aktuálnosť. Každá jedna z Aura Esencií v nádhernej synergií kombinuje energiu Svetla, silu farieb, Kódov Svetla a informácii Prvotného Zdroja s metafyzickými vlastnosťami vzácnych kameňov, Andara Esencií, spagyristických esencií a éterických/esenciálnych olejov Matky Zeme.

 

Každá jedna z aura esencií je mnou ručne tvorený originál, ktorý nám sprostredkováva energetickú podporu na našej ceste životom. Nie, nevyriešia všetko za nás. Tvoria však pre nás pole možností, jasnosti a urýchlenia našich vnútorných procesov. Podporujú nás pri liečení Duše, prepisoch a prelaďovaní, harmonizácií a posilňovaní seba sama v rozličných témach a oblastiach nášho života.

 

Aura Esencie sú sprostredkované z Prvotného Zdroja a Duchovnou rodinou Svetla, ktorá do jednotlivých esencií skrze channeling vdýchla onú esenciu vedomia Jednoty a ukotvila Svetelné kódy pre jednotlivé aspekty fyzickej Aura Esencie. Aura Esencie z Prameňa Inšpirácie sú sprevádzané krátkymi posolstvami, ktoré inšpirujú k zamýšľaniu a hlbšiemu prepojeniu so sebou sama a Zdrojom vo Vašom vnútornom strede.

 

Želám Vám, nech je pre Vás každé použitie esencie jedinečným, hlbokým a osobným zážitkom slobodného prúdenia Ducha Vašou bytosťou a celým Veškerenstvom.

Aura Esencie z Prameňa Inšpirácie

Kolekcia Kozmických Drakov

Zlatý Kozmický Drak

 

Akášický kód: Hojnosť – Prosperita – Bohatstvo – Alchýmia – Múdrosť – Ušľachtilosť – Dôvera – Vytrvalosť – Spolupráca – Podstata – Prima Materia – Vízia – Zlatá Cesta

 

„Zlaté Kozmické Vedomie Svetla vo mne je plne prebudené, moje srdce a celá moja bytosť sú mu plne otvorené, v hlbokej múdrosti ušľachtilé vedomie tvorcu vstupuje do mojej prítomnosti a plne ma vedie cestou mojou k pravej hojnosti, bohatstva a prosperity.“

 

 

Esencia pracuje s/podporuje v nás:

 • Múdrosť, Prítomnosť a Sila Kozmického Zlatého Draka
 • Požehnanie Kozmického Zlatého Draka na ceste nášho vnútorného Génia
 • Transformácia a transmutácia – alchýmia premeny na ceste poznania
 • Hojnosť, prosperita, bohatstvo
 • Naše nastavenia a naprogramovania v poli hojnosti, prosperity a bohatstve
 • Jasne vnímať, čo je pre mňa to podstatné
 • Nasmerovanie v živote
 • Otvorené zlaté srdce plné zázrakov
 • Obnova dôvery v život a vnímania seba sama ako prirodzeného toku hojnosti
 • Ušľachtilosť, odvaha, realizácia, magnetická príťažlivosť
 • Vnútorná sila, radosť a vášeň v nasledovaní vízií Duše
 • Posilnenie vôle a schopnosť dokončenia toho, čo je započaté
 • Schopnosť spolupráce
 • Harmónia inšpiračnej a realizačnej zložky tvorenia
 • Harmónia srdca a mysle
 • Prima Materia – podložie, zduchovňovanie hmoty, manifestácia
 • Seba-reflexia
 • Seba-aktualizácia a naladenie sa na víziu Duše – Budúceho Ja
 • A iné jedinečné dary určené pre Vás, ktoré sa rozbaľujú a ukazujú postupne postupom cesty

 

 

Objem: 50 ml

Dostupnosť: 0 ks – Esencia si už našla svoj domov.

Cena: 60 EUR/ 1500 Kč + poštovné

Mesačná Perlová Dračica Kozmickej Matky

 

Akášický kód: Milosť – Krása – Pôvab – Liečenie – Neha – Čistota – Luna – Vzťah – Harmónia – Otvorenosť – Plynulosť – Súcit – Vznešenosť – Rody

 

„Vedomie Svetla tvojho zrodu je plne aktívne, v jadre tvojej vnútornej záhrady Duše tryská a všetko čoho sa dotkne v Milosti sa premieňa a očisťuje. Pôvabná esencia do tvojej prítomnosti sa vlieva a ty tvojim vyžarovaním si stelesnenou vedomou krásou Stvorenia, ktorá je darom pre tento svet…“

 

 

Esencia pracuje s/podporuje v nás:

 • Energia a podpora Mesačnej Perlovej Dračice Kozmickej Matky
 • Kultivácia vnútorného sveta pôvabu a krásy
 • Naladenie sa na požehnanie a prijatie daru milosti
 • Otvorenie sa vnútornej premene, očiste a liečeniu
 • Rozvoľnenie polarít, utíšenie bojov a strachov, uvoľnenie odporu, naladenie sa na Zdroj vo svojom vnútri a jeho harmonické, mieruplné vyžarovanie
 • Čistota, pravda, prirodzená cyklickosť a umenie ju vnímať a spolupracovať s ňou
 • Vzťahy – liečenie, harmonizácia; pochopenie , že všetko je vo vzťahu
 • Rodové línie a ich liečenie
 • Naladenie sa na čistú silu predkov a ich hlboká podpora
 • Naladenie sa krásu a pôvabnosť svojej Duše a vyžarovanie týchto cností do sveta
 • Láska k sebe a všetkému; prijatie a rozvoľnenie odporu
 • Stabilita v sebe, zodpovednosť za svoje konanie
 • Dar láskavosti a odpustenia a prijatia
 • Výživa a regenerácia, vzkriesenie
 • Zjemnenie bez straty svojej vlastnej sily; vedomie si svojej sily, krásy a Svetla
 • Autentickosť a pokojné vyžarovanie sily vedomia vlastnej hodnoty, krásy, jedinečnosti a originálnosti
 • Plynutie a správne načasovanie; jasné vnímanie a synchronicita v spolupráci so Zdrojom/Vesmírom/Životom
 • Citlivosť, senzitivita, rozvoľnenie nízko-vibračného len samotnou prítomnosťou v sebe a Zdroji
 • Ženskosť a poznanie svojej vlastnej ženskosti, jej pôvabu, krásy a mnohorozmernosti a mnohovrstvosti
 • A iné jedinečné dary určené pre Vás, ktoré sa rozbaľujú a ukazujú postupne postupom cesty

 

Objem: 50 ml

Dostupnosť: 0 ks – esencie si už našli svoj domov

Cena: 60 EUR/ 1500 Kč + poštovné

Mystický Kozmický Zafírový Drak

 

Akášický kód: Mier – Vyrovnanosť – Hlboký Pokoj – Hlas – Jasnosť – Intuícia – Vedenie – Mystérium – Uvoľnenosť – Integrita – Kontemplácia

 

„Mystická skúsenosť Zdroja v nekonečných prejavoch teba prebieha, múdrosť a poznanie v hlbokom miery a jasnosti sa spájajú. Otvára sa nová cesta, nová vízia, ako prejav tvojho nového seba-vyjadrenia.“  

 

 

Esencia pracuje s/podporuje v nás:

 • Posvätné mystické zafírové vody Kozmického Zafírového Draka a jeho prítomnosť
 • Požehnanie mystického zafírového Kozmického Draka
 • Seba-vyjadrenie a seba-prijatie
 • Pravda a pravdivé vyjadrovanie
 • Integrita, odvaha a česť
 • Pomáha rozvoľniť chaos, obavy, strachy a vnútorný nepokoj
 • Vnútorná sloboda a jej plné žitie v bdelom živote
 • Ladenie krčnej čakry a tretieho oka
 • Ukotvenie hlbokého pokoja, mieru a vyrovnania v nás skrze plné naladenie na Prvotný Zdroj v nás
 • Uvoľnenosť, podpora v procesoch premeny
 • Rozjímanie a seba-reflexia
 • Cesta vnútorným mystériom
 • Jasnosť v nás, jasnosť v živote
 • Posilnenie intuície a dôvery v naše vnútorné vedenie
 • Spevnenie sa v sebe sama
 • Pokojná sila a plné ukotvenie sa v nej
 • A iné jedinečné dary určené pre Vás, ktoré sa rozbaľujú a ukazujú postupne postupom cesty

 

Objem: 50 ml

Dostupnosť: 0 ks – esencie si už našli svoj domov

Cena: 60 EUR/ 1500 Kč + poštovné

Ohnivý Kozmický Drak

 

Akášický kód: Energia – Transformácia – Iniciácia – Oheň – Vôľa – Odvaha – Prebudenie – Ego – Nové Počiatky – Hranice – Rešpekt – Rovnováha – Ochrana

 

„Som tvojim štítom a som i tým kto napĺňa ťa ohňom. Premena je tu pre teba, otvoreným srdcom mnohé zmeniť môže sa. Odvahu a vôľu k zmene v tebe prebúdzam, rozšírenie tvojej bytosti je moja doména. Sila života sa v tebe plne prebúdza, je čas, aby udiala sa hlboká premena. Ty povstaneš nový, plný vedomia si seba sama.“

 


Objem: 50 ml

Dostupnosť: 0 ks – Esencia si už našla svoj Domov

 

 

Esencia pracuje s/podporuje v nás:

 • Ohnivá transformačná a ochranná prítomnosť energie ohnivého kozmické Draka
 • Transformučná energia a iniciácia ohnivou energiou
 • Smrť a znovuzrodenie – zakončenie starého, naplneného a limitujúceho; prerod do nového obdobia a nového ja
 • Ochrana, posilnenie vôle, vytrvalosť a vášeň
 • Transformácia nižších energií
 • Seba-realizácia – schopnosť presadiť sa z roviny poznania a naladenia sa na Zdroj svojej vnútornej sily
 • Uvoľnenie nastavenia „výkonu“ a naladenie sa na svoju prirodzenú energiu, na naše prirodzené tempo
 • Vyhorenie a prílišné vydávanie sa z energie; výkonnosť a nátlak na seba, na druhých atď.
 • Vlastné hranice, energia vodcu a (seba)rešpekt
 • Podpora pri zvládaní životných situácií
 • Prílišná tvrdosť, dogmatizmus – rozpúšťanie týchto energií v našom živote/v nás samotných
 • Lipnutie na niečom/niekom – pustenie
 • Podpora a odvaha k zmene – uznaniu, že je potrebná zmena – pri vnútorných stavoch neistoty, nespokojnosti, slabosti vôle, frustrácie až apatie
 • Nové začiatky, nové nápady
 • Energia pre život – aktivácia tvorivej životnej energie
 • Naladenie sa na zdrojovú životnú silu v nás
 • Koreňová, Sakrálna a Solar Plexus čakra
 • Transformácia strachov z neznámeho
 • Rozpustenie hier duality a ega – kultivácia a krotenie ega / jeho rozpoznanie a transformácia
 • A iné jedinečné dary určené pre Vás, ktoré sa rozbaľujú a ukazujú postupne postupom cesty

Kozmický Nefritový Drak

 

Akášický kód: Harmónia – Vzťahy – Šťastie – Zdravie – Vitalita – Uzemnenie – Preladenie – Flexibilita – Stabilita – Ochrana – Oddych – Obnova – Dobromyseľnosť

 

„Nefritovo zelené Svetlo Kozmickej Jednoty tvoje srdce odomyká a mení sa celá tvoja paradigma. Harmónia vzťahov a celého tvojho bytia je prítomná, tvoje korene napĺňa stabilita a tvoju korunu duchovná sila. Si všetkým a ničím, dokonalá kombinácia jednotlivých častí celistvého Vedomia, a tak sa poznaj v kaleidoskope Stvorenia.“

 

 

Esencia pracuje s/podporuje v nás:

 • Energia Nefritového lúča Svetla vedomia Kozmického Nefritového Draka
 • Podporuje nás v transformačných procesoch – prináša stabilitu, harmóniu a schopnosť uvoľniť sa v premene
 • Vyladenie elementov v nás a nacítienie si, ktorý z elementov (jeden, alebo kombinácia) sú pre nás v danom období viac zásadné a podporné ako iné; rozjímanie nad energiou daných elementov a ich významu pre nás
 • Liečenie vnútorných vzťahov a nastavení k nášmu telu
 • Múdrosť nášho tela a naša schopnosť mu načúvať
 • Zduchovňovanie hmoty tela a aktivácia jeho potenciálu
 • Seba-liečenie a seba-regenerácia; oddych a obnova
 • Uzemnenie a vnútorná stabilita
 • Podporuje harmóniu v medziľudských vzťahoch, priateľstvách a nadviazaní nových priateľstiev a zdravých vzťahov
 • Podnecuje regeneráciu a harmonizáciu srdcovej čakry
 • Prosperita a hojnosť – všetkého je dosť
 • Seba-Láska a Láska, starostlivosť, bezpečie, dobromyseľnosť a ochrana
 • Flexibilná pevnosť
 • Šťastie a vnútorná naplnenosť
 • Výživa a nasledovanie vnútorných impulzov k doplneniu potrieb (na všetkých úrovniach)
 • Vitalita a vnímanie vlastných potrieb pre zdravé prospievanie vo svete a živote
 • Energia Matky Zeme a Zelenej Tary, ich hlboká podpora do všetkých oblastí kde potrebujeme cítiť stabilitu, bezpečie a zároveň radosť a hojné naplnenie
 • A iné jedinečné dary určené pre Vás, ktoré sa rozbaľujú a ukazujú postupne postupom cesty

 

 

Objem: 50 ml

Dostupnosť: 0 ks – Esencia si už našla svoj Domov

Cena: 60 EUR/ 1500 Kč + poštovné

Aura Esencie z Prameňa Inšpirácie dostupné na objednávku

 

Priestorová Esencia z Prameňa Inšpirácie

Chrám Svetla a Lásky 

(Archanjel Michael, Majster Melchizedek, Lady Gaia)

 

 

Esencia pracuje s:

 • Tyrkysový lúč
 • Harmonizácia vnútorného a vonkajšieho priestoru
 • Harmonizácia energii živlov v priestore
 • Harmonizácia energetických tokov v priestore
 • Harmonizácia a ladenie esenciálnej energetiky a geometrie priestore, my v priestore a priestor v nás
 • Pozvanie vstúpiť a vlniť sa v iskrivom posvätnom priestore svetla a lásky
 • Harmónia a sloboda priestoru jednotlivca i skupiny – Vytváranie osobného priestoru bezpečia, harmónie, mieru, uvoľnenia, svetla a lásky v priestore, i v priestore ktorý zdieľame vedome, či nevedome s ostatnými
 • Slobodné a prirodzené vyžiarenie a prejavenie svojej prirodzenosti v priestore
 • Nultý bod – pre-vibrovanie a rozpustenie energetických duševných, mentálnych a emocionálnych odtlačkov a zakrivení v energetickom poli priestoru
 • Nultý bod – harmónia a rovnováha, bezpečie, jasnosť, pozdvihnutie vibrácií a sviežosť – anulovanie cudzích vplyvov, elementov, prvkov a atribútov, anulovanie vplyvov elektromagnetického smogu; harmonizácia syndrómu „chorých budov“

 

Objem: 100 ml

Dostuponosť: na objednávku do 3 týždňov

Cena: 50 EUR/ 1300 Kč + poštovné

„Posvätný prameň svetla a života tebou preniká. Ponor sa do tepúceho života, ponor sa do svetla a lásky Prvotného Zdroja. Jemné energie éteru Prvotného Zdroja sa prepájajú s energiou srdca Lady Gaia, prepájajú sa s tebou a tvojou podstatou. V nekonečnom tanci a prúdení energií stvorenia sa vynárajú esencie pre teba. Ponor sa do esencií z  Prameňa a jasnosť ťa napĺňa. Ponor sa do esencií z Prameňa a dovoľ si roztočiť Vesmír vo vnútri teba. Ponor sa do esencií z Prameňa a vnímaj ako sa všetko vzájomne dopĺňa. Kaleidoskop farieb svetla a jedinečnosti esencie tvojej sa v tebe otvára a ty môžeš vnímať ako všetko sa premieňa. Tvoja Duša spieva a ponára sa do esencií z Prvotného Prameňa, tam kde je to pre ňu esenciálna potreba. Sám v sebe postupne, do úplnosti a celistvosti vstupuješ si a obnovuješ v sebe ten najhlbší prameň, prameň Prvotného Stvorenia, Prvotného Zdroja. “

 

V kráse jedinečnosti esencií Duše, Prvotný Zdroj a Katarína Marrai´Ianna´Ta

Aura esencie obsahujú: organický etanol, parou destilovanú vodu, synergickú kombináciu organických esenciálnych olejov, prírodných potravinových farbív, (nefarbiacich), prírodných polo-drahokamov a drahokamov, spagaristických esencií, Andara esencií, koloidných kovov.
Ideálne neskladovať na priamom slnku.

 

Poznámka:

Aura esencie môžu v priebehu času vo fľaštičke samovoľne zmeniť objem – mierne vyprchať, alebo mierne pozmeniť farbu (obzvlášť pri dlhodobom nepoužívaní, alebo nesprávnom skladovaní/uzatváraní). Nie je to závada, je to len prirodzený proces odparovania alkoholovej zložky.

Aura esencie nenahrádzajú žiadne lekárske vyšetrenie, ošetrenie, diagnózu, alebo lekárske poradenstvo. Sú energetizovaným podporným nástrojom pre náš osobný rozvoj a rast. Neslúžia ako náhrada liečiv, stravy a nie sú konzumovateľné ani inak požívateľné. Striekajú sa do aury/nášho energetického kvantového poľa a priestoru, prípadne sa môžu v miernom množstve pridať do kúpeľa. Nie sú hračkou a sú iba na vonkajšie použitie. Aura esencie a posolstvá nie sú určené a nemali by sa považovať za odborné lekárske poradenstvo ani ako náhrada za akékoľvek profesionálne lekárske služby. Perly Vesmíru nezodpovedajú za žiadne priame ani nepriame, následné, náhodné, represívne, špeciálne alebo iné škody, ktoré vzniknú v dôsledku prístupu, alebo používania tejto stránky a jej produktov. Poskytovaný materiál slúži iba na poznatkové a vzdelávacie účely a nenahrádza lekárske ošetrenie alebo diagnostiku. Za liečbu alebo liečenie akejkoľvek choroby nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Vrelo odporúčam „zžiť sa“ s aurou esenciou, pretože jej sila môže byť zo začiatku intenzívna. Po použití prosím doprajte si chvíľku čas, ihneď nešoférovať, alebo vykonávať činnosti, ktoré si vyžadujú vysokú pozornosť.