Blog: Meditácie

Blog: Články z Prameňa

  • 💖 Vianočná Ponuka 2022 💖

    Priatelia milí, Duše nádherné a milované,  S láskou a v hlbokom objatí Vás zdravím v tento jesenný čas. Jedno obdobie končí, druhé plynule nastáva. Čas Vianočný k nám opäť pr

  • Božský Materský princíp a Strážkyňa krbu…

    Milovaná duša, milovaná žena, ktorá dlhodobo nachádzaš sa v nerovnováhe, kedy mužský princíp potreboval prevážiť, aby ustála si prevraty mnohé. Milovaná žena, milovaná duša, dovoľ

  • Posolstvo k Aura Esencii Zrkadlo Pravdy

    Zdravím Vás moji milí. Som Thot a prinášam Vám energiu pravdy a vesmírneho poriadku. Nejeden krát, v ilúziách a nepravde, svoj život prežívate. Nejeden krát, radšej

  • Posolstvo k priestorovej Aura esencii Chrám Svetla a Lásky

    „Raj Prvotného Stvorenia nech je i prirodzenosťou hmotného prejavenia“ Duša milovaná. Zrieme ťa a ty v sebe zrieš nás. Všetko je energiou, všetko je energetickým vlnením

  • Jar k nám prehovára…

    Do ticha, do kľudu, do nekonečného oceánu Prvotného potenciálu, ponor sa a spočiň v hĺbke svojej. V bezpečí a hlbokej láske starostlivej, otvor svoje srdce dokorán. Otvor sa výžive Prvo

  • Posolstvo k Aura esencii Transmutácia

    Akášický kód: Premena – Alchýmia – Transmutácia „Ja Som… Kozmický diamantovo-fialový plameň transmutácie mnou prestupuje a v jasnosti vše z pokrivenia do harm

  • Posolstvo k Aura Esencii Srdce Zeme

    Lady Gaia Buď pozdravené svetlo slovami a energiami Omar Ta Satt priateľ môj milý. Som Lady Gaia a moja energia ťa obklopuje. Skrze každý element v tvojom okolí, ktorý prírodu v sebe n

  • Posolstvo k Aura Esencii Kvapky Božskej Milosti

    Ježiš Kristus Buď pozdravený priateľ môj milý. V tomto okamžiku moja energia sa s tvojou spája a kvapkami milosti ťa napĺňam. Dovoľ si na začiatok prijať liečivú energi

  • Posolstvo k Aura Esencii PraBunka

    Lumina Zdravím ťa môj milý. V láske a s láskou ťa hľadím a so sebou k tebe prinášam liečivé tóny Elohimu. Tieto celú tvoju bytosť napĺňajú. Ich jemné a zároveň vibračne si

  • Posolstvo k Aura Esencii Posvätná Sexualita

    Shakti Buď pozdravený, priateľu milý. Žehnám ti energiou bohyne a s láskou sa ti prihováram. Jemne sa dotýkam tvojej bytosti a tvoje srdce otváram. Energia transformácie do t

  • Posolstvo k Aura Esencii Ticho Boha

    Melek Metatron Buď pozdravený priateľu, hľadač svetla a pravdy na ceste nekonečného prúdu života. Zdravím ťa slovami Omar Ta Satt. Dovoľ si aspoň na chvíľu sa zastaviť a započúvať

  • Posolstvo k Aura Esencii Vnútorné dieťa

    Matka Mária Buď pozdravené dieťa milé. Dovoľ mi, nech ťa vo svojom náručí objímem a bezpodmienečnou láskou tvoju dušu, dieťa v tebe zahrniem. Prichádzam ťa podporiť a 

  • Posolstvo k Aura Esencii Mágia Jednorožcov

    Lord Sananda Zdravím ťa môj milý. Zdravím ťa v radostných a magických energiách sféry Jednorožcov. Prinášam ti kľúč ktorý otvára brány srdca za ktorými sa nachádza dúho

  • Posolstvo k Aura Esencii Svetelné Korene

    Lady Gaia S láskou ťa zdravím môj milý. Tvoju bytosť napĺňam liečivou silou milujúcej matky. Všetko so všetkým je spojené a tak nie je prekvapením, že i tvoja bytosť na

Blog: Akcie

  • 💖 Vianočná Ponuka 2022 💖

    Priatelia milí, Duše nádherné a milované,  S láskou a v hlbokom objatí Vás zdravím v tento jesenný čas. Jedno obdobie končí, druhé plynule nastáva. Čas Vianočný k nám opäť pr