O mne a Perlách Vesmíru

Kde začať… Za svoj život, od útleho detstva, som bola vedená mnohými cestami, skúsenosťami a poznávaním. Od ranného veku som milovala príbehy. Príbehy a legendy v knihách, no najmä tie, ktoré písali ľudia svojim životom. Hľadanie súvislostí v nás a tak aj okolo nás. Poznávanie nášho nekonečného potenciálu a otváranie sa mu. Komunikáciu s Prvotným Zdrojom a Matkou Zemou… A stále to milujem, je to mojou súčasťou.

 

Všetci si prechádzame vývojom, ani u mňa to nie je výnimkou, veď aj ja som „len“ človek. Zažila som obdobia vlastného vnútorného „temna“, obdobia, kedy som slepo nasledovala a spochybňovala. Obdobia extázy i prepadu. Obdobia, keď som mala všetko a zároveň nič, obdobia, kedy som začínala úplne od začiatku… Kedy som skrze vlastné telo, skúsenosti moje, či skúsenosti iných bola vedená k hlbšiemu hľadaniu v sebe. Všetko začína v nás a od nás. Však vždy vo mne ako jasný lúč žiarila nádej a viera, oné vedomie môjho prepojenia s Prvotným Božským Zdrojom ako priateľom, otcom, matkou, sprievodcom, mnou, všetkým a ničím… a vždy mi bola poskytnutá pomoc, vedenie a potrebné učenie. V životných otázkach a rozhodnutiach som začala klásť svoju prirodzenosť a intuíciu pred svoju myseľ a to čo som mala zažité.

 

Po roku 2012 som bola vedená k hlbšiemu ponoreniu sa do seba, otvoreniu sa novému vnímaniu a hlbšiemu pozorovaniu oných prepojení a rezonancií, v ktorých som oscilovala. Popri zažívaní „bežného pracovného života“ som začala následne pracovať s kvantovou bio-energetikou. Postupne v prirodzenosti som bola vedená k prepájaniu a kladeniu dôrazu na príčiny fyzických stavov skrze energetiku a hlavne ich duchovnú príčinu. Postupne sa tak otvárali i aspekty sprostredkovávania posolstiev Duchovného sveta, poznatkov, vhľadov a posolstiev z Akášických polí Prvotného Zdroja. Možnosti intuitívne vedených meditácií ako aj práce s podvedomím a Dušou. Prepisy, ladenia a liečenie z úrovne Duše. Bola som vedená i k tvoreniu žiaričov a aktivátorov, či už vo forme malieb ako posolstiev, šperkov z prírodnej ríše, ktoré boli prepojené s éterom alebo vibračných esencií z Prameňa. Vedená k prijatiu mojej vlastnej cesty a jedinečnosti a k prijatiu ciest každého z nás…

 

A tak jedného dňa boli sprostredkované a pomenované Perly Vesmíru, pretože my všetci sme nádhernými a jedinečnými perlami a žiarivými iskrami Prvotného Zdroja. Každý máme svoje tempo a čas, každý máme svoju cestu prerodu a vstupu do svojej skutočnej sily a podstaty… a všetko pramení z nášho vnútra von.

 

Bola som naslúchačkou, pútničkou, hľadačkou súvislostí a sprievodkyňou na cestách mnohých. A aj keď sú tieto aspekty naplnené, stále sú živé a aktívnou podporou na mojej ceste, tak i pre Vás. Som komunikátorka a mediátorka, prepisovateľka záznamov a nastavení, ktoré bránia v plnom prejavení a žití vlastnej jedinečnosti. Som mostom a spojovateľkou jemno-hmotného s hmotným, liečiteľkou a sprievodkyňou Duší na ich jedinečnej ceste rozvoja do svojej skutočnej podstaty.

 

Krok po kroku sa otvára a tvorí nové a tak i Jasnosť sa nastoľuje. A tak nechávam sa v prirodzenosti viesť, nasledovať vnútorné volanie. Vnímam a s láskou spolupracujem s tými, pre ktorých môžem byť podporou na ich jedinečnej ceste srdca a duše. Vnímam a prijímam v hlbokej vďačnosti a pokore mnohé požehnania, ktoré sú mi sprostredkované.

 

Každý jeden deň je nezameniteľným dobrodružstvom a poznaním. Sme tvorcovia a môžeme tvoriť novo a v novom, z nášho vnútra, a meniť tak všetko v sebe a okolo seba. Máme možnosť ponoriť sa, pochopiť, preladiť a vystúpiť z toho čo už naplnené je a neslúži nám už v živote. Sme v tom spolu a zároveň každý sám za seba. Rastieme, vyvíjame sa, či opakujeme. Nesieme si v sebe Prvotné Svetlo a tak dovoľte si i Vy prepojiť sa s ním, dotknúť sa ho a vyžiariť ho. Všetko začína v nás.

 

S hlbokou úctou a láskou k vám Duše žiarivé, Katarína Marrai´Ianna´Ta Seraphi