Cenník

Milé a vzácne duše, perly prekrásne, s láskou zdieľam s Vami ocenenie služieb a tvorby sprostredkovaných skrze mňa, pre Vás.

 

Každého jedného z vás vnímam, cítim, vidím a ctím ako jedinečnú bytosť s božskou iskrou, jedinečnú perlu a príbeh, ktorý nemá obdoby vo Vesmíre. Počas každého sedenia, či energetického tvorenia, v požehnaní, láskyplnej prítomnosti a vedení Prvotným Božským Zdrojom, skrze esenciu mojej duše, sprostredkovávam pre Vás to, čo sprostredkované byť má. Vypovedané posolstvá, vhľady, jasnosť, ladenia, prepisy, práca s podvedomím, aktivácie, svetelné  kódy… to všetko sa vždy deje v prítomnom okamihu a iba do takej hĺbky, v takom rozsahu a tempe, ako je to umožnené Prvotným Božským Zdrojom a i Vami samotnými. Tak ako to je v súlade so slobodnou vôľou, prianím a plánom vašej duše, ako aj oblasťami Vášho života ktorými sa zaoberáte, a vibračnej úrovni Vášho vedomia.

 

Pomáham tak spájať, obnovovať a prinavracať do jednoty tie časti vás samotných, čo boli v oddelení, zvedomiť a osvetliť to, čo bolo v nejasnosti, skrytosti a zabudnutí. Oné, Akášické záznamy či filtre, skrze ktoré nie je možné plne prejaviť svoj potenciál a posunúť sa na tak na svejej ceste. Sprevádzam a podporujem Vás na Vašej ceste harmonickej celistvosti, autentického, slobodnejšieho a ľahkosťou naplneného žitia a plného prejavenia Vás samotných. Sprevádzam Vás na ceste dotknutia sa, prijatia a žitia vašej podstaty. Je mi radosťou i cťou, že je mi toto umožnené.

 

Nižšie uvedené ceny jednotlivých služieb a energetickej tvorby sa nesú vo vibráciách vedomej rovnováhy a harmónie výmennej hodnoty, ktorá je v súlade s výdajom energie, tvorivou esenciou, starostlivosťou a láskou, ako k sebe samotnej, tak i k Vám.

 

Nastavené ceny sú zároveň plne prepojené s energiou vedomej výmennej hodnoty, ktorá je v súlade a prijateľnosti i s Vašimi možnosťami. Pokiaľ možno práve teraz nemôžete moje služby, či tvorbu, vyrovnať do plne uvedenej čiastky, no cítite, že táto cesta je pre Vás tá správna, alebo naopak vnímate, že chcete a môžete  sprostredkovať hodnotu vyššiu ako je uvedená,  je tu i možnosť ísť cestou vedomého ocenenia, výmennej hodnoty, z vašej strany podľa vášho nacítenia.

 

Teším sa na naše spoločné stretnutia, ponárania, poznávanie a tvorenie.

Služby:

 

AKÁŠICKÉ POSOLSTVÁ A VHĽADYOn-line osobné konzultácie …………………..  99 Eur /2500 Kč

 

AKÁŠICKÉ POSOLSTVÁ A VHĽADY – NAHRÁVKY

 • 1 téma –otázka ………………….. 45 Eur / 1110 Kč
 • 3 témy – otázky ………………….. 90 Eur / 2200 Kč 

 

POSOLSTVÁ DUCHOVNÝCH SPRIEVODCOV7 písaných posolstiev pre ročné obdobie 12 mesiacov …………………..  90 Eur / 2200 Kč 

 • Poštovné ………………….. 10 Eur / 250 Kč

 

POSOLSTVÁ DUCHOVNÝCH SPRIEVODCOV7 písaných posolstiev pre obdobie jedného roka s osobnou Aura Esenciou z Prameňa “ Osobní Dúchovní Sprievodcovia“  ………………….. 120 Eur / 3000 Kč 

 • Poštovné ………………….. 18 Eur / 445 Kč

 

OSOBNÁ TRANSFORMAČNÁ A AKTIVAČNÁ MEDITÁCIA …………………..  80 Eur / 2000 Kč

 

SCIO – KVANTOVÁ HARMONIZÁCIA ………………….. 80 Eur / 2000 Kč

 • Písaný súpis sedenia (cca. 6 – 8 strán) ………………….. 10 Eur / 250 Kč

 

Energetická Tvorba:

 

OSOBNÝ ENERGETICKÝ NÁRAMOK ………………….. 80 Eur / 2000 Kč

 • Poštovné ………………….. 10 Eur / 250 Kč

 

AURA ESENCIE Z PRAMEŇA:

 • Aura Esencia z Prameňa – priestorová & všeobecná ………………….. 32 Eur / 840 Kč
 • Aura Esencia z Prameňa – špeciál ………………….. 40 Eur / 1030 Kč
 • Poštovné ………………….. 18 Eur / 445 Kč

 

FARBY DUŠE:

 • Maľba – žiarič na výkrese A3 v ráme & posolstvo ………………….. 100 Eur/ 2600 Kč
 • Maľba – žiarič plátno bez rámu & posolstvo ………………….. 121 Eur / 3100 Kč
 • Poštovné ………………….. 18 Eur / 445 Kč

 

Poznámka k poštovnému z UK:

Uvedené ceny sú orientačné a môžu sa meniť v súlade so zmenami UK poštovného do rôznych krajín. Keďže sme mimo EU, prosím, počítajte i s možnosťou cla a určitého času ktorý balíček môže stráviť na colnici 😊

V prípade Aura Esencií z Prameňa (vynímajúc osobné Aura Esencie z Prameňa) distribúcia zväčša prebieha z Čiech 😊

Pre dohodnutie termínu ma prosím neváhajte kontaktovať:

telefonicky 00420 721 478 038, 0044 (0) 7448 465 366, emailom na katarina@pearlsoftheuniverse.com alebo kontaktným formulárom.