Cenník

Milé a vzácne duše, perly prekrásne, s láskou zdieľam s Vami ocenenie služieb a tvorby sprostredkovaných skrze mňa, pre Vás.

 

Každého jedného z vás vnímam, cítim, vidím a ctím ako jedinečnú bytosť s božskou iskrou, jedinečnú perlu a príbeh, ktorý nemá obdoby vo Vesmíre. Počas každého sedenia, či energetického tvorenia, v požehnaní, láskyplnej prítomnosti a vedení Prvotným Božským Zdrojom, skrze esenciu mojej duše, sprostredkovávam pre Vás to, čo sprostredkované byť má. Vypovedané posolstvá, vhľady, jasnosť, ladenia, prepisy, práca s podvedomím, aktivácie, svetelné  kódy… to všetko sa vždy deje v prítomnom okamihu a iba do takej hĺbky, v takom rozsahu a tempe, ako je to umožnené Prvotným Božským Zdrojom a i Vami samotnými. Tak ako to je v súlade so slobodnou vôľou, prianím a plánom vašej duše, ako aj oblasťami Vášho života ktorými sa zaoberáte, a vibračnej úrovni Vášho vedomia.

 

Pomáham tak spájať, obnovovať a prinavracať do jednoty tie časti vás samotných, čo boli v oddelení, zvedomiť a osvetliť to, čo bolo v nejasnosti, skrytosti a zabudnutí. Oné, Akášické záznamy či filtre, skrze ktoré nie je možné plne prejaviť svoj potenciál a posunúť sa na tak na svejej ceste. Sprevádzam a podporujem Vás na Vašej ceste harmonickej celistvosti, autentického, slobodnejšieho a ľahkosťou naplneného žitia a plného prejavenia Vás samotných. Sprevádzam Vás na ceste dotknutia sa, prijatia a žitia vašej podstaty. Je mi radosťou i cťou, že je mi toto umožnené.

 

Nižšie uvedené ceny jednotlivých služieb a energetickej tvorby sa nesú vo vibráciách vedomej rovnováhy a harmónie výmennej hodnoty, ktorá je v súlade s výdajom energie, tvorivou esenciou, starostlivosťou a láskou, ako k sebe samotnej, tak i k Vám.

 

Teším sa na naše spoločné stretnutia, ponárania, poznávanie a tvorenie.

Služby:

 

AKÁŠICKÉ POSOLSTVÁ A VHĽADYOn-line osobné konzultácie …………………..  99 Eur /2500 Kč

 

AKÁŠICKÉ POSOLSTVÁ A VHĽADY – NAHRÁVKY

  • 1 téma –otázka ………………….. 45 Eur / 1110 Kč
  • 3 témy – otázky ………………….. 90 Eur / 2200 Kč 

 

POSOLSTVÁ DUCHOVNÝCH SPRIEVODCOV7 písaných posolstiev pre ročné obdobie 12 mesiacov …………………..  90 Eur / 2200 Kč 

  • Poštovné ………………….. 10 Eur / 250 Kč

 

POSOLSTVÁ DUCHOVNÝCH SPRIEVODCOV7 písaných posolstiev pre obdobie jedného roka s osobnou Aura Esenciou z Prameňa “ Osobní Dúchovní Sprievodcovia“  ………………….. 120 Eur / 3000 Kč 

  • Poštovné ………………….. 18 Eur / 445 Kč

 

OSOBNÁ TRANSFORMAČNÁ A AKTIVAČNÁ MEDITÁCIA …………………..  80 Eur / 2000 Kč

 

SCIO – KVANTOVÁ HARMONIZÁCIA ………………….. 80 Eur / 2000 Kč

  • Písaný súpis sedenia (cca. 6 – 8 strán) ………………….. 10 Eur / 250 Kč

 

Energetická Tvorba:

 

OSOBNÝ ENERGETICKÝ NÁRAMOK ………………….. 80 Eur / 2000 Kč

  • Poštovné ………………….. 10 Eur / 250 Kč

 

AURA ESENCIE Z PRAMEŇA:

  • Aura Esencia z Prameňa – priestorová  ………………….. 40 Eur / 1030 Kč
  • Aura Esencia z Prameňa  ………………….. 40 Eur / 1030 Kč
  • Poštovné ………………….. 18 Eur / 445 Kč

 

Poznámka k poštovnému z UK:

Uvedené ceny sú orientačné a môžu sa meniť v súlade so zmenami UK poštovného do rôznych krajín. Keďže sme mimo EU, prosím, počítajte i s možnosťou cla a určitého času ktorý balíček môže stráviť na colnici 😊

V prípade Aura Esencií z Prameňa (vynímajúc osobné Aura Esencie z Prameňa) distribúcia zväčša prebieha z Čiech 😊

Pre dohodnutie termínu ma prosím neváhajte kontaktovať:

telefonicky 00420 721 478 038, 0044 (0) 7448 465 366, emailom na katarina@pearlsoftheuniverse.com alebo kontaktným formulárom.