Posolstvo k Aura Esencii Mágia Jednorožcov

Lord Sananda

Zdravím ťa môj milý. Zdravím ťa v radostných a magických energiách sféry Jednorožcov. Prinášam ti kľúč ktorý otvára brány srdca za ktorými sa nachádza dúhový most prepájajúci teba so sférami jednorožcov. Dovoľ si zhlboka sa nadýchnuť, dovoľ si pocítiť pokoru a radosť. Dovoľ si vnímať čistotu a jas, ktorý k tebe prehovára. Skrze dúhový most nesie sa ozvena poznania a hlbokého, no zabudnutého spojenia. Tvoje srdce sa rozžaruje čím je energia z druhej strany žiarivejšia a silnejšia. Čaká kým sa oprostíš od seba a v zázrak uveríš. Čaká kedy po dúhovom moste do sfér nadpozemských vykročíš. Ja sprevádzať ťa budem na tejto ceste, pretože je cestou významnou. Je cestou zjednotenia dávno zabudnutej esencie jemnosti, nehy a čistoty, ktorá je mágiou jednorožcov, mágiou prastarou. Sila éteru tebou prúdi. Dotkni sa kľúču ktorý náleží ti. Neodmietaj jemnosť ktorá je každému z vás vlastná. Iba ego presviedča vás po stáročia, že je to slabosť, ktorá k silným nepatrí. A tak pýtam sa ťa môj milý. Nie je práve jemnosť jednou z najväčších síl lásky, ktorá dokáže aj zdanlivo nemožné? Dovoľ si očistiť sa cestou po dúhovom moste. Dovoľ si prezrieť a vnímať mágiu ktorá prehovára k tebe čím viac sa približuješ s sféram jednorožcov. Dovoľ si pohliadnuť nad závoj ilúzií ktoré nejednu silnú vlastnosť slabosťou označujú. Očisti sa v dúhových farbách a tónoch bezpodmienečnej lásky. Nejeden krát i ty si bol inými manipulovaný. Nejeden krát zažil si zranenie a bolesť. Tvoja duša zahalila sa závojom smútku a bolesti. Už nemusíš kráčať touto cestou. Môžeš si vybrať kým si. Stávaš sa ľahší a priezračnejší. Éter ťa napĺňa. A tak dovoľ si pred tým ako vstúpiš do sfér kde tvoj jednorožec prebýva, priať ľahkosť svojho bytia. Dovoľ si precítiť kým si teraz a kým si bol na začiatku tohto putovania. Tvoj jednorožec prichádza k tebe. Bytosť čistá a éterická. Hľadí skrze teba, tvoje srdce až do najväčších hĺbok tvojej duše. Jeho prítomnosť je zhmotnená forma mágie a čistoty éteru. Dovoľ si vnímať slová a energie ktoré k tebe prúdia. Komunikácia sŕdc a duší v čistote a láske ktorá nepozná hraníc. Dovoľ, aby tvoj jednorožec stal sa tvojím priateľom a sprievodcom. V snových sférach pomôže ti nájsť jasnosť a čistotu, nech inšpirácia k tebe z Božského poľa prúdi. Tebe a tvojej duši je priateľom a oporou v každom období. Svojím rohom dotýka sa tvojho srdca a tretieho oka. Dovoľ si precítiť, ako sa v tebe opäť posvätná mágia prebúdza. Putujete spoločne ďaleko, v hľadaní seba samého. Pri premene seba sama stretávaš sa i s obrazmi, ktoré sú tieňom bez lásky. Sú to miesta v tebe a tvojom bytí, ktoré čakajú kedy ich prijmeš a láska sa i do týchto miest prinavráti. Nejeden krát dokázal si seba samého zmiasť. Nejeden krát dokázali to iný. Nie vždy za tým bol zámer čistý a bezúhonný. Splyň s jednorožcom tvojim, nech jasnú cestu máš. On ukáže ti čo je pravda a čo je ego tvoje či iných. Spoločne so mnou, budeme ťa učiť ako byť v jemnosti a láskavosti silný. Spoločne pomôžeme ti prinavrátiť prúdy hojnosti ktoré si rôznymi spôsobmi od seba odklonil. Pomôžeme ti pochopiť a spojiť sa s čistotou a bezpodmienečnou láskou a súcitom Boha a Bohyne. Ty sám si mostom dúhovým k tomu, aby mágia jednorožcov na zemi opäť sa rozžiarila. Prebuď svoje vnútro a rozžiar svoj vnútorný svet. Iba tak potom sa posvätná energia jednorožcov rozšíri i do iných miest. I ty si súčasťou zmeny. Nie je to sen. Pomôžeme ti rozoznať kedy v skutočnom súlade s Vesmírom si a kedy zvádzaš boj sám so sebou. Dovoľ si vnímať energiu sfér jednorožcov. Otvárajú brány tým s čistým srdcom. Tam kde láska je, zázraky sa dejú. Maj dôveru v seba a mágiu jednorožcov ktorá tebou prúdi. Má silu premieňať strach v lásku a tiene na svetlo. Má silu urýchliť transformačný proces v tebe a na Lady Gaia. Ich mágia je mágiou čistoty, lásky a liečenia. Som strážcom týchto sfér a sprievodcom tvojím. Preto dovoľ mi chrániť čistotu tvojho zámeru a spojiť ho s mojím. Stávaš sa dúhovým kanálom zázrakov jednorožcov na Zemi, pre teba i Lady Gaia. V posvätnej radosti a čistote, načúvaj hlboko múdrosti jednorožcov. Spoločne ťa povedieme k rozšíreniu tvojho vedomia a ukotvenia posvätných energií čistého svetla v tebe a v lady Gaia.

Tvoj priateľ, Sananda

Channelingy sprostredkované a zapísané dňa 4.8.2019, Katarína Giertlová


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.