Posolstvo k Aura Esencii Svetelné Korene

Lady Gaia

S láskou ťa zdravím môj milý. Tvoju bytosť napĺňam liečivou silou milujúcej matky. Všetko so všetkým je spojené a tak nie je prekvapením, že i tvoja bytosť na všetkých úrovniach je so mnou prepojená, tak ako prepojená s Vesmírom je. Tvoje svetelné korene, dráhy posvätné, ukrývajú v sebe nejedno tajomstvo jemno-hmotné. Podobne ako v tvojom fyzickom tele všetko má miesto, význam a úžitok, to isté sa deje aj v energetickej tvojej forme. A tieto formy sú medzi sebou prepojené. A tak, energetické dráhy sú plne s tvojím fyzickým bytím a existenciou prepojené. Poznáš ich pod rôznymi názvami, najčastejšie však ako meridiány a čakry. Keď sa pozorne naladíš na seba ako celok, môžeš vnímať, že jednotlivé jemné energetické centrá a dráhy, sú plne prepojené a integrované do tvojho fyzického tela. Môžu byť žiarivé a plne funkčné. Môžu byť i poškodené a zanesené. Dovoľ sa spojiť sa so mnou, nech liečivý proces započne. Dovoľ si uzemniť seba sama plne. Nech tvoje svetelné korene sú v mojom srdci ukotvené. Keď tak deje sa a ty naladíš sa, môžeš vnímať tlkot môjho srdca, ako prúdi skrze teba. Uzemnenie samotné je veľkým zázrakom pre každého z vás. Mnohí považujú ho za nudné a nepotrebné. Však pristupuj k nemu ako staviteľ ktorý stavia svoj dom. Tiež vie, že zdravé základy sú potrebné, aby nasledujúca práca bola stabilná a mohol ju nazvať víťazstvom. Uzemnenie má možnosť vyladiť v tebe energiu a odrušiť negatívne vplyvy s ktorými sa stretáš vo svojom každodennom bytí. Uzemnenie pomáha ti zastaviť sa a hlboký nádych si dopriať. Fyzický, či energetický, pretože všetko v rytme plynie a existuje. A tak môj milý, keď tvoje uzemnenie je stabilné, keď tvoje svetelné korene sú so mnou prepojené, môžem ťa naplniť liečivou prasilou ktorá drieme vo mne. Prírodné ríše ktoré o nejedno posvätné miesto sa starajú, mi s týmto liečením pomáhajú. A tak môžeš vnímať, ako s každým uzemnením sa viac a viac nie len so mnou, ale aj s posvätnou prasilou prepájaš. Nech moja energia tebou prúdi. Nech prúdi skrze tvoju energetické korunu až do srdca vesmíru. Pomôžem ti vyladiť energetické dráhy v tebe, tvoje čakry zharmonizovať a rozjasniť. Pomôžem ti tvoju auru očistiť a posilniť. Však i tvoja práca je tu potrebná. Venuj čas sebe a svojim všetkým telám. Nech dokáže sa napraviť, čo mohlo byť poškodené. Ja s láskou ťa v srdci nosím a tvoj zámer čistý ctím. Milujem ťa a želám si vidieť i teba, ako každé z mojich detí, v plnej vitalite a čistej energii svetla zázrak menom život tvoriť.

S láskou, Lady Gaia

Myriel

Zdravím ťa svetlo milé. Prichádzam k tebe v energiách ozdravnej transformácie. Už bolo povedané o význame a dôležitosti uzemnenia a spojenia svetelných koreňov s Lady Gaia. Prichádzam, aby som poukázala na dôležitosť prehĺbenia svetelných koreňov i do srdca Vesmíru a pôvodu seba sama. Vnímaj môj milý, ako energia prúdi tebou v tejto chvíli. Vnímaj vo svojom vnútri energiu Boha a Bohyne, vibráciu teba sama. Dovoľ si, nech tak, ako si uzemnený v Lady Gaia, tvoje spojenie sa prehĺbi i s Vesmírom. Ako strom, ktorého korene sa tiahnu do zeme, ale aj do neba. Si bytosť komplexná, v ktorej sa fyzická forma prepája s jemno-hmotnou. Je to vzácna forma a preto pristupuj k nej s úctou. Tvoje energetické systémy a centrá potrebujú byť pravidelne ošetrované. Nauč sa komunikovať s nimi a aj s celou tvojou bytosťou, fyzickou aj energetickou. Vnímaj ako tvoja merkaba okolo teba a v tebe rotuje. I ona sama je hlboko prepojená s tvojou jemno-hmotnou ako aj fyzickou rovinou. Ona sama má schopnosť obnoviť a regenerovať energetické prepojenia a dráhy v tebe a okolo teba. Pamätaj, všetko je prepojené a tak vždy najprv v sebe hľadaj. Pokiaľ si pripravený, spustím proces transformácie a obnovy. Môžeš ho vnímať ako kúpeľ svetelný, pri ktorom dochádza k rozpohybovaniu energetických štruktúr, ktoré boli nečinné. Dochádza k uvoľneniu nánosov z jednotlivých čakier a tvojej aury. I tvoja merkaba sa v tomto kúpeli tetelí a rozžaruje. Dovoľ si vnímať seba ako celok ktorým si, keď si v jednote. Ľudské telo je neobyčajné a pokiaľ jednotlivé jemno-hmotné roviny sú s ním zladené, až zázrak možný je. Dovoľ si v liečivo kúpeli pobudnúť. Dovoľ si vnímať, ako harmonizujú sa jemno-hmotné roviny. Tie komunikujú s tebou a postupne umožňujú obnovu aj na fyzickej úrovni. Však maj úctu k sebe sama a vnímaj čo prospešné ti je. A ako tvoja bytosť v svetelnom kúpeli je a tvoje svetelné korene sú vyživované, dovoľ mi, nech celý tento proces aj energia transformácie podporí. Nech jej liečivá sila obnovuje to čo bolo poškodené a premieňa to čo už ti neslúži. Spoj sa so mnou a ja budem ťa viesť cestou porozumenia a lásky k tebe samému. Čím viac sú svetelné štruktúry v tebe obnovené, tým viac sa tvoje energie zvyšujú. Tak staraj sa o seba a svoje telá ako o vzácny dar, ktorý s tebou komunikuje. Vždy je to magický okamžik keď sa to deje. A ja pomôžem ti na ceste tvojej obnovy a k zvýšeniu energie. Nech svetlo a transformácia presvetlí celú tvoju bytosť a skrze svetlo harmónia prinavrátená je.

V láske a transformácii, Myriel.

Channelingy sprostredkované a zapísané dňa 4.8.2019, Katarína Giertlová


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.