Posolstvo k Aura Esencii Ticho Boha

Melek Metatron

Buď pozdravený priateľu, hľadač svetla a pravdy na ceste nekonečného prúdu života. Zdravím ťa slovami Omar Ta Satt. Dovoľ si aspoň na chvíľu sa zastaviť a započúvať do svojho vnútra. Ono samotné je totižto ozvenou hudby Vesmíru. Zavri oči a nechaj okolitý svet okolo teba plynúť. Vnímaj ako Zem sa točí a ako všetko je so všetkým prepojené. Ako aj ty si súčasťou tohto veľkého diania, ktorého Zem i s tebou je zlomkom. Pritom obrovskou súčasťou. Prichádzam, aby som Ti pomohol prepojiť a vyladiť tvoje jednotlivé roviny. Konkrétne rovinu mentálnu a emocionálnu. Srdce a rozum. Pochop prosím, že i ty si jednotou. Avšak v živote dualitou poznačenou došlo k oddeleniu. A tak protipóly nie sú iba v prírode a naokolo. Sú aj v tebe. Každý deň sa učíte byť jednotou. Každý deň sa učíte významu bezpodmienečnej lásky a dokonalej manifestácie zákonov Vesmíru, vo vašom fyzickom bytí. Tento proces prúdenia a učenia môže byť náročný, no môže byť aj prirodzený a hravý. Ticho priateľ môj je jednou z kľúčových esencií k tomu, aby dokázal si sa oprostiť od podmienok ega a mysle. Ticho však vo vašom ponímaní je niečím iným. Je to slovo, ktoré má svoj význam v ľudskom jazyku. Vo Vesmírnom merítku Boha a Bohyne je Ticho univerzálnym jazykom, dokonalým tónom ktorý sa šíri naprieč Vesmírom. Je formou bezpodmienečnej lásky ktorá tvorí a je. V tichu sa rodia galaxie a vesmíry. V tichu každá duša vypočutá je. Tichom každý z Vás požehnaný je. Keď ticho v tvojom vnútri zavládne, dochádza k zjednoteniu v tebe. Si jednotou. A jednota v tichu komunikuje. Utícha ego a prichádza na rad duša a jej vlastná esencia. V tichu môžeš nájsť odpovede na to, čo skutočne dôležité je. Nesnaž sa vnútiť si ticho. Dovoľ si, aby ťa ticho naplnilo. Pomôžem ti, nech dokážeš utíšiť vlny mysle a emócií. Nech tichom a bezpodmienečnou láskou si. V tomto dokonalom súlade, kedy tvoja jedinečnosť sa spojí s esenciou božského ticha, tvoje tretie oko a krčná čakra sa vylaďuje a otvára. Dovoľ si navnímať priateľu, aké bloky v nich máš. A nechaj iba tóny ticha a bezpodmienečnej lásky uzdraviť to čo je potreba. Čím viac sa s tichom v sebe prepájaš, tým viac dokážeš vnímať svoju realitu ako stvoriteľ a manifestátor. Však bez ega, iba v láske a čistom zámere meníš seba. A ako meníš seba, v tichu tvoria sa zázraky premeny i tvojho vnímania reality. Tvoje srdce a mozog spolupracujú a ty dokážeš v tichu prehovoriť. Vesmír vždy počúva keď duše prehovárajú. A tak dovoľ si byť tichom, aby si i ty porozumel sebe a hlasu Vesmíru.

V úcte a tónoch ticha posvätných, Melek Metatron.

Budha

Uvoľni sa a dýchaj svetlo milé. Zdravím ťa slovami Omar Ta Satt, zdravím ťa energiami harmónie a súzvuku. Hľadáš cestu, hľadáš seba. Hľadáš príčinu celého bytia. Častokrát však na ceste hľadania rozpoltený si. A tak tvoja cesta bádania, je cestou opätovného zjednocovania sa so sebou samotným, s tvojím božským Ja. Dovoľ si preto môj milý, dotknúť sa ticha. Dovoľ si skrze prepojenie mysle a srdca, priniesť rovnováhu do tvojho sveta. Dovoľ si odomknúť svoj potenciál. V ľahkosti a bez dlhého čakania. V jednoduchosti je krása a sila. Vesmír sám vo svojej dokonalosti je jednoduchosťou. A tou je bezpodmienečná láska. Prichádzam k tebe a nesiem ti lotosový kvet. Je symbolom tvojho mieru a harmónie, symbolom tvojho Ja. Zahľaď sa naň a sám si zodpovedaj čo vidíš. Načúvať tichu a ceste duše si odvahu žiada. Nie vždy sú potrebné veľké činy. V tichu sa toho najviac rodí. Prepoj sa so svojou vlastnou kreatívnou silou. Dovoľ jej nech k tebe prehovorí. Počúvaj v tichu pozorne, pretože je tvojím vlastným božským spojením. Mnohokrát ego a strach prehovára k vám. Mnohokrát zmätok prinášajú a namiesto ticha vládne šum. Prichádzam, aby som ti pomohol nadobudnúť stratenú rovnováhu a harmóniu. Prichádzam, aby som podporil tvorivý potenciál duše ktorý v tebe je a možno doteraz spal. Každý z vás je jedinečný. I ty môj milý. Každý z vás prichádza na Zem so svojím poslaním. Súčasťou je rozpamätávanie sa na ľahkosť bytia duše a prepájanie ho s vašou fyzickou formou. Dovoľ si preto, nech moja energia ťa podporí na tejto ceste. I ty si ako lotosový kvet, ktorý sa skladá z mnohých lístkov. Každý z nich svoju úlohu má. Spoločne vytvárajú dokonalý celok do ktorého keď sa zahľadíš, ticho a harmónia ťa napĺňa. I ty si lotosom, i ty máš časti a skúsenosti z ktorých sa skladáš. Každá  z nich je rovnako dôležitá, veď v konečnom dôsledku vytvára teba. Dovoľ si v tichu do svojho potenciálu plného rozkvitnúť a buď bytosť svetla na Zemi, buď bytosť jednotná.

Budha

Lao´C

Buď pozdravený priateľu pozemský. Prichádzam ťa podporiť na tvojej ceste životom a podeliť sa o vedenie ktoré som nadobudol. I ja som bol človekom, i ja som si skúsil aké to je v ľudskej forme existovať. Dovoľ si obnoviť v sebe dôveru v seba sama. Dovoľ si znovuobjaviť hlas duše, hlas Vesmíru v tebe. Intuícia je slovo ktorým ho nazývate. Nie je výsledkom logickej časti vášho vnímania. Je čistou odozvou hlasu vo vesmírnom tichu, ktoré odpovedá vám. Je prirodzenou súčasťou ľudí načúvať vnútornému vedeniu, ktoré keď je v čistote na božský zdroj napojené, pomáha vám napredovať k vášmu potenciálu. Ďaleko viac dochádza k dôvere v seba sama a v svetlo v tebe. Vtedy dochádza k prerodu a bezpodmienečná láska, a viera napĺňajú miesta kde dovtedy vládol strach, ego, pýcha a matéria. Všetko sa to deje prirodzene a nenáhlivo. V tichu a jednoduchosti dochádzate k transcendentálnemu pochopeniu a vnímaniu seba sama, a diania okolo vás. Je mnohé čo na túto tému dá sa povedať. Však na to všetko v tichu dokážeš si prísť i sám. Stačí načúvať. Stačí nechať, nech tóny vesmíru v tebe prinesú ti pochopenie. Viem, že je náročné s ľudskou mysľou fungovať. Preto priateľu dovoľ mi, nech pomôžem ti pochopiť ako s ňou pracovať. Myseľ bez srdca je iba obmedzenou formou, kde častokrát vládne strach. Však v jednote so srdcom prichádza schopnosť tvoriť, milovať a v bezpodmienečnosti konať. Aby ticho nastalo tam, kde myšlienky ako vlny oceánu v búrke ohlušujú a hlas duše, a intuície zaniká, dovoľ si naladiť sa na tóny ticha ktoré v tvojom srdci sú. Dovoľ si spojiť srdce a myseľ v jednotu. Tvoja krčná čakra zažiari a vo vibračných rovinách umožní ti vydať tón tvoj jedinečný. A tak začne sa ticho v tebe viac a viac prebúdzať. Viac a viac, tvoja skutočná forma a opravdivosť sa začne v tvojom každodennom bytí prejavovať. Pomôžem ti pochopiť záhady v tebe ukryté. Pomôžem ti obnoviť dôveru v teba a tvoj hlas duše. Nech ticho Boha k tebe prehovorí a svoj príbeh ti rozpovie. Buď si vedomý, že nie si len formou. Si i obsahom. A práve obsah dokáže zmeniť formu. Dokáže zmeniť vnímanie tvoje a tak pozmeniť realitu. S úctou k múdrosti tvojej ktorá v tebe drieme, Lao´C.  

Channelingy boli sprostredkované a zapísané dňa 5.9.2019, Katarína Giertlová


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.