Posolstvo k Aura Esencii Vnútorné dieťa

Matka Mária

Buď pozdravené dieťa milé. Dovoľ mi, nech ťa vo svojom náručí objímem a bezpodmienečnou láskou tvoju dušu, dieťa v tebe zahrniem. Prichádzam ťa podporiť a pomôcť ti tvoje vnútorné dieťa opäť rozžiariť. Traumy, bolesti a nespravodlivosť si nejeden z vás v sebe nesie. Mnohokrát láska vám chýba a tak ju vo svete vonkajšom hľadáte. Však ja prichádzam, aby som ti pripomenula, že skutočnú lásku potrebuješ vo svojom vnútri rozpáliť. Keď láska v tebe horí, osvetľuje i miesta chladu a temnoty. Prinavracia im teplo a osvetľuje to, čo do tmy ich uvrhlo. Smútok, strach a hnev, či emócie bez lásky im podobné ktoré v tebe prebývajú sú do svetla a lásky obalené. Pomáham ti čeliť a premeniť emócie a pocity, ktoré tvoje svetlo na tmu premieňajú. Materskou láskou, nežne no priamo, ti ukazujem čo potrebné je zmeniť v tebe, aby tvoje vnútorné dieťa opäť zajasalo. Vnútorné dieťa je vzácny a čistý klenot, časť vašej duše, ktorá si nevinnosť a čistotu, božskú iskru a nápaditosť v sebe nesie. A ty, môj milý, si vďaka vnútornému dieťaťu tak jedinečný. Pozeraj sa na svet očami dieťaťa. Bez súdenia, posudzovania a porovnávania. Kráčaj v odvahe a radosti s vedomím, že moja energia je tu vždy pre teba, aby ťa milovala.  Učím ťa lásku dávať sebe samému a skrze teba i svetu. Skrze lásku, každý z Vás je liečiteľom a skrze zdravé vnútorné dieťa vykonávateľom zázrakov. Povolaj ma môj milý a ja pomôžem ti zaceliť všetky rany ktoré si si ty v sebe a na duši nastrádal. Pomôžem ti opäť prebudiť v tebe radosť zo života a pochopiť aké je ľahké dieťaťom byť. S radosťou dieťaťa svoj potenciál naplniť. Spoločne sa vydáme cestou uzdravenia, lásky a radosti. Nech tvoja duša v celej svojej váhe a radosti zažiari. Nech tvoje vnútorné dieťa v objatí tvojej duše bez tieňov žiary a v tebe sa božská inšpirácia so skutočnosťou v radosti a láske snúbi. Povediem ťa a podržím ťa môj milý, v pravde nech uzdravený si.

S láskou a v bezpodmienečnom objatí, Matka Mária

Archanjel Gabriel

S láskou a úctou zdravím ťa svetlo milé. Prichádzam rozžiariť tvoje dieťa vnútorné. Prichádzam, aby som ti teba v čistom svetle ukázal. Každé dieťa je nevinné a čisté. Každé dieťa má byť milované. Len tak dokáže v sile a svetle kráčať životom bez boja a bolesti. I tvoje dieťa želá si v čistote a láske s tebou nažívať. Želá si s tebou sa radovať. Želá si podeliť sa s tebou o božskú inšpiráciu ktorá v ňom prúdi. Prestaň byť rozpoltený a od seba a jednoty odtrhnutý. Splyň a uzdrav diamant duše ktorý v sebe máš a vnútorným dieťaťom ho nazývaš. Pokiaľ si želáš, objímem ťa mojimi krídlami a lúče bieleho svetla ťa naplnia, nech premení sa v svetle to, čo kryla temnota. Dovoľ si transformovať to čo už ti neslúži. S láskou opýtaj sa sám seba, je táto situácia a stav tak ako si želám? Pokiaľ odpoveďou je, že zmenu si želáš, potom ti pomôžem ju vykonať. Načúvaj hlasu tvojho vnútorného dieťaťa. Je inšpiráciou Boha a Bohyne pre teba. Ja s láskou ťa podporím a tvoje vnútorné dieťa svetlom čistým v láske božskej naplním. Nech v radosti sa tvoja kreativita s poslaním duše prebudí.

S láskou a úctou k tebe, Archanjel Gabriel

Ríša Jednorožcov

S láskou a v radosti ťa zdravíme dieťa svetelné. Prichádzame tvoje vnútorné dieťa energiou jednorožcov rozradostniť a naplniť. S láskou k tebe prichádzame a tvojho srdca sa našou energiou dotýkame. Pokiaľ si to dovolíš, v jej energiách sa štíty a zranenia rozpúšťajú. Mäkkosť a neha ťa napĺňajú. Odpusti si krivdy ktoré na tvári tvojej a tvojho vnútorného dieťaťa tiene tvoria. Nasadni na nás a nechaj nech ťa prevedieme krajinou jednorožcov, krajinou čistoty, lásky a naplnenia. V radosti sa uvoľni a len vnímaj ako sa s nami nejedna starosť odplaví. Nabíjame ťa energiou a láskou, veselosťou a vďačnosťou. Prichádzame k deťom a ľuďom vždy keď sú pripravení. Prinášame čistotu do srdca a tým i do ich života. Skrze čistotu srdca bezpodmienečná láska prúdi do sveta. A v týchto energiách dochádza i k uzdraveniu teba sama. Kráčaj v čistote a úctu k sebe samému maj. Miluj dieťa svoje vnútorné a čas s ním stráv. Mnohému ťa naučiť, mnohé o tebe ti prezradí. A my jednorožci ťa vždy s láskou a radosťou do tvojej vnútornej čistoty povedieme. V čistote existuje iba bezpodmienečná a čistá láska. V čistote sa vidíš skutočný aký si. Máš tak možnosť premeniť to čo tvoj potenciál brzdí a nechať tak čistotu dieťaťa v tebe rozžiariť. Každý deň je zázračný, na to pamätaj. I ty si plný prekvapení a zázrakov, tak ako aj my. Váž si dieťa ktoré v sebe nosíš a s láskou sa oň staraj. My jednorožci ťa v tom podporíme a našou energiou ťa vždy keď nás požiadaš ťa poctíme. V slobode mnohé dobrodružstvá spoločne zažijeme a k poznaniu mnohého sa tak dostaneme.  

V láske a čistote, tvoji Jednorožci.

Channelingy sprostredkované a zapísané dňa 11.7.2019, Katarína Giertlová


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.