Posolstvo k Aura Esencii Posvätná Sexualita

Shakti

Buď pozdravený, priateľu milý. Žehnám ti energiou bohyne a s láskou sa ti prihováram. Jemne sa dotýkam tvojej bytosti a tvoje srdce otváram. Energia transformácie do teba vstupuje. Energia bohyne, energia ženy, ktorá mocná je. Ty a ja v jednotu splývame. Nie je podstatné, akú formu v súčasnej inkarnácii máš. Prešiel si si všetkými. A tak tvoja duša vie, aké je to byť mužom, ale i ženou tu na Zemi. Vítam ťa v chráme mojom. Chráme lásky a stvorenia. Je posvätným, je energiou zjednotenia. V jeho strede posvätný oheň horí. Je jemný, žiarivý. Zároveň silný a vášnivý. Je duchom ktorý ťa napĺňa. Sexualita je formou lásky a vysokého spojenia sa s posvätným princípom Boha a Bohyne. Každý z vás v sebe ju má. Je to sila, brána, ktorá umožňuje hlbšie zjednotenie princípov muža a ženy. Princípov vesmírneho poznania. Nehovorím tu však o sexualite akú ju v dnešnej dobe poznáte vy. Hovorím tu o posvätnom spojení duší vo fyzickom bytí. Stav transcendentálneho zjednotenia a splynutia duší v hlbokom poznaní a objatí. Je to stav, kedy sa môžete dostať až do samotnej hĺbky svojej podstaty, byť sebou a byť všetkým. Na zemi už po dlhý čas vládne zabudnutie. Iba v tichom šepote sa uchovávajú poznatky a tradície. Ženská sila prešla si nejedným príkorím. Jej podstata bola ponížená a potlačená. Však mužský princíp upadol tiež. Neexistuje rovnováha, keď snaží sa jeden princíp prekonať, či spútať ten druhý. Ženská energia bohyne je dokonalo súčasťou a protipólom mužskej energie boha. Iba v jednote dokáže byť hĺbka duší spojená. Iba v jednote a súzvuku sa tvorí a koná. To je princíp Vesmíru, to je princíp zrodenia a života. Dovoľ si preto ponoriť sa do energií mojich. Jemne začnem pracovať na zraneniach tvojich. Cez línie rodov, cez línie životov nech tvoja viera v ženu a posvätnú sexualitu obnoví sa. Pretože tam, kde želáme si rozvoj je potrebná láska. Láska mnoho podôb má a jedna je tá nádherná, posvätná sexualita. Dovoľ mi prebudiť tvoju sexuálnu silu. Dovoľ mi uzdraviť a očistiť zranenia ktoré nesieš si vo svojich dvoch čakrách. I tie môžu zmeniť polaritu a ich energia môže byť transformovaná v čistú energiu života a stvorenia. Odpusti mužom a ženám ktoré príkoria spôsobili ti. Odpusti, že posvätná sila ženy bola potlačená, tak ako aj sila muža bola poškodená. Zahoď plášte studu a odmietania sa. Zrej krásu ktorá i v tebe je. Si nositeľom iskry boha a bohyne. I v tebe sa ich nekonečná láska a múdrosť zračí. Vstúp do plameňov posvätnej sexuality a staň sa jednotným. V hĺbkach duše tajomstvo poznania sa ukrýva. S tebou sa jednota ženy a muža prinavracia. Zlatý vek a jeho energie porozumenia a vzájomného spojenia sa v tebe prebúdza. Si ako kvet ktorému voda silu a krásu prinavracia. A tak to je môj milý. V posvätnom spojení dovoľ si vnímať, ako sila lásky prúdi po zemi. Dovoľ si vnímať, ako záznamy tvojej duše sa liečia a tak ty, v jednote a plne rozvinutej posvätnej sexualite, vnímaš hlbšie krásu tohto sveta. Povediem ťa procesom uzdravenia sexuálnej energie ženy v tebe. Jej význam je hlbší ako je vám doteraz známe. Budem ťa učiť , pokiaľ si to želáš. Nech opäť žiariš ako muž a žena v harmónií a jednote bytia.

S láskou a tanci stvorenia, Shakti

Shiva

Buď pozdravený priateľ milý. Buď pozdravený nositeľ oboch energií. Zavri oči a oddaj sa do hlbokého tanca duší a hviezd. Nadýchni sa v slobode a poznaní, že všetko jednotné je a všetko sa navzájom dopĺňa. mužská energia bola po dlhé etapy nepochopená a zneužitá. Tak ako posvätnosť ženy bola zneuctená, posvätnosť muža bola zneužitá. Dlho na zemi vládne princíp muža. Dlho vládne myseľ a ego. Však pozri sa na to očami lásky. Ani jedno nemôže existovať bez druhého, bez rovnováhy, úcty a poznania. Výsledkom je chaos a zranenia. Prichádzam k tebe a pozývam ťa do chrámu môjho. Leží tu posvätný plameň mužstva. Sexuálna energia, rovnako ako energie muža a ženy, boli poškodené. Nehľadí sa na ne už ako na posvätné, ale ako na niečo nečisté, či animálne. A tak tam, kde mal by vládnuť rešpekt a úcta, vládne ilúzia. I vo vás mnoho krát je ilúzia skrytá. Mnohý z vás majú v sebe ukotvené staré zranenia a vzory, ktoré však nie sú láskou napísané. A tak priateľu môj milý, dovoľ si teraz vstúpiť do môjho chrámu. Dovoľ si uzrieť viac ako môžeš tvojim fyzickým zrakom. Dovoľ si nahliadnuť do hĺbok tvojho bytia. S láskou podržím ťa. Spoločne uzdravíme tvojho vnútorného muža. Aby jeho sila bola oporou žene ktorú v sebe tiež ukrývaš. Dovoľ si rozmotať klbká zastaralé, energií ktoré v sebe ako muž či žena už dávno nesieš. Sú to príbehy nevypovedané, ktoré však v tichosti určujú tvoje jednanie. Dovoľ si do zdroja mužskej sily vstúpiť. Dovoľ si vnímať, ako k tebe vesmír, Boh a Bohyňa prehovára. Načúvaj dobre. Prepusť stigmy trápenia ktoré si v sebe uchovávaš. Uzdrav rodové línie. Uzdrav vzťahy ktoré máš a mal si v tvojom bytí. Nič nie je zlé ani dobré, dovoľ si iba bez súdenia byť. A keď sa tak stane, pocíť radosť a úľavu ktorej sa ti dostane. Liečim v tebe silu muža. Liečim zranenia ktoré v sebe nesieš. Liečim tvoj pohľad na pozíciu a energiu muža v zlatom veku. Vnímaj sám, ako tvoj muž v tebe láskou oplýva a ako ju voči žene smeruje. V spojení posvätnom sa láska násobí a zem jej silu cíti. Ako ženy, tak aj muži, sexualitu svoju majú poškodenú. Spodné čakry vibrujú v energiách pudov, namiesto toho aby boli vyžarovačmi vášne, živelnosti a lásky. Dovoľ si preto, nech v posvätnom tanci sú tvoje čakry očistené. Dovoľ si nech kozmický had čo v hĺbkach spí sa prebudí a v rytmoch prirodzených jeho sila tebou prúdi. Vediem jeho silu a vediem teba. Môže byť nebezpečná pokiaľ v čistote zámeru nie je vedená. A tak sám sa spoj s touto silou. Dovoľ jej nech svoju podstatu ti ukáže. Dovoľ jej nech jej transformačná sila tebou plynule  prejde. Načúvaj hlasu tejto sily, posvätná sexualita sa prebúdza. Skrze ňu už nemôžeš sa pozerať na spojenie muža a ženy inak, ako iba očami bezpodmienečnej lásky a pochopenia. Vnímaj krásu, vnímaj pochopenie. Váž si seba a tak i všetkých vo svojom živote. Prijmi svoju krásu, svoju posvätnú silu sexuality, ktorá v tebe tak dlho čakala kým sa opäť prebudí. Spoločne, princíp boha a bohyne, sa prinavracia na zem. Teš sa z tohto spojenia poznania. Dovoľ mi, nech ťa na tejto ceste sprevádzam. A nech to čo sa v hĺbke duše deje, sa manifestuje i v tvojom bytí. V prebudení duša dušu spozná. Spoločne v oslavnom tanci sa spoja a posvätná sexualita sa prebúdza. Povediem ťa premenou na muža a ženy, v ktorých rovnováha je a v ktorých bezpodmienečná láska ich posvätnosť osvetľuje. Prijmi svoju silu, prijmi jednotu a prebuď v sebe posvätnú sexualitu.

S láskou a oslavou tvojho bytia, Shiva.

Channelingy sprostredkované a zapísané dňa 16.11.2019, Katarína Giertlová


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.