Posolstvo k Aura Esencii PraBunka

Lumina

Zdravím ťa môj milý. V láske a s láskou ťa hľadím a so sebou k tebe prinášam liečivé tóny Elohimu. Tieto celú tvoju bytosť napĺňajú. Ich jemné a zároveň vibračne silné energie sa celej tvojej bytosti dotýkajú. Ponor sa do kúpeľa svetla Elohimu a dovoľ si započať proces liečenia, transformácie a obnovenia. Ponor sa do hĺbok svojho bytia. Dovoľ si vidieť spojenie tela, ducha a duše. Vnímaj ako tvoja fyzická bunka a jej energetická forma začínajú kmitať a žiariť v oktávach čistej bezpodmienečnej lásky. V tomto stave sa prenášaš k prvotnému zdroju, kde i tvoja prabunka je ukrytá. Nesie v sebe čistú prapôvodnú energiu tvojho Ja. Jej čistý energetický atribút je materskou bunkou nesúcou v sebe všetko, čím si bez obmedzení. Je formou ktorá ešte nepozná programy dulaity. Programy fyzického starnutia, bolesti, strachov, či smrti. Je čistým dizajnom Boha a Bohyne pre teba. Nesie v sebe všetko čo je pre teba na pobyt na planéte Zem potrebné. Obsahuje v sebe védy a mystériá, ktoré sú ďalej kódované v tvojej DNA. Len inkarnácie a zážitky v nich poškodili tieto fyzické a energetické knižnice tvojho bytia, ktoré sú tak úzko s pra-bunkou a akášou prepojené. V tvojej DNA sa nesú celé rodové línie. Nesú sa tam aj záznamy – programy do teba vložené. Tvoja fyzická DNA má svoju energetickú formu a tá je rovnako dôležitá, ako tá fyzická. V energetickej rovine totižto všetko začína. Fyzická rovina je následne už iba zhmotnenou formou energetického bytia. Následne sa stáva, že emócie a spôsoby myslenia sa na vašom fyzickom Ja prejavia. V tvojom fyzickom bytí máš dva druhy DNA. Tá ktorá sa v jadre buniek nachádza a umožňuje, aby sa vaše telo obnovovalo a menilo, aby svoj potenciál plne prebudilo. Potom však nesie v sebe i mitochondriálnu DNA. Tá je práve dôležitou súčasťou prabunky a Lady Gaia. Nesie v sebe línie ženské, ženskú energiu ktorá je hlboko spojená s energiou Lady Gaia. Sú to mystériá, záznamy, ktoré Vás s Lady Gaia a jej ženskou posvätnou energiou prepájajú. Takto každý z vás nesie v sebe prapôvodnú iskru ženskej posvätnej energie.  Tvoja prabunka pozná ťa a na teba reaguje. Dovoľ si preto spojiť sa s jej energiou. Dovoľ sa spojiť so svojim dedičstvom a prvotným božským potenciálom. S tvojou prabunkou sa stretávaš. V jej energií sa kúpeš a nabíjaš. Vnímaj programy a bloky ktoré v tvojich energetických poliach a bunkách sa nachádzajú. Mnohé z nich boli vytvorené tebou samotným. Mnohé zasa boli do teba vložené v čase duality. Máš možnosť zrušiť ich a bez ich obmedzení vo svojom fyzickom tele žiť. Nauč sa načúvať telu svojmu. Je rovnako súčasťou tvojou ako energetické telá. Je loďou, ktorá vezie ťa životom na Lady Gaia. Spoj sa preto s prabunkou. Nech prapôvodná energia dokonalého božského zdravia sa v tebe prebudí a transformáciu tela, ducha a duše sa započne. Maj úctu k telu ktoré si si vybral ako spoločníka na tejto ceste životom. Pozeraj sa naň očami lásky a vďaky. Je mapou, ktorá ukazuje ti cestu k prebudeniu a pochopeniu seba sama, k žitiu v čistej láske a dokonalom zdraví na Zemi. Moja energia a energia Elohimu ťa vždy podporí. Podporíme proces liečenia a premeny. Vedome a s čistým zámerom pracuj s božskou esenciou dokonalého zdravia, krásy a vitality ktoré sú v tvojej prabunke zakódované. Načúvaj hlasu a múdrosti prabunky, ktorá s tebou komunikuje. Cesta k uzdraveniu je otvorená, však otvorené srdce, načúvanie a odvaha sú súčasťou kľúča k pochopeniu a premene seba sama.

S láskou a liečivým pohladením, Lumina.

Archanjel Rafael

S láskou a v láske ťa zdravím svetlo milé. Prichádzam ťa na ceste liečenia a uzdravenia  podporiť. Dovoľ si môj milý, nech moja energia a posvätný zelený lúč liečenia celú tvoju bytosť naplní. Vnímaj jeho energiu ako most energií, prepájajúci jednotlivé roviny tvojho bytia s božským zdrojom všehomíra. Pomáham ti takto naladiť sa a prepojiť sa s prabunkou a jej prapôvodnou energiou ktorá ti odpovedá. Mnohé miesta na tvojom tele fyzickom, ale aj energetických sú pôsobením rôznych síl a životov plné tieňov, deformácií a zranení. Mnohé z DNA informácií a vlákien boli poškodené a nesprávne prepísané za účelom oslabenia a zabudnutia tvojho potenciálu v spojení s fyzickým telom. Každý z vás má neobmedzenú schopnosť liečenia a regenerácie. Každý z vás môže čerpať a pracovať s liečivou energiou z božského zdroja. Tvoja prabunka v jej čistote je jeho súčasťou. Je spojnicou nesúcou všetko čo potrebuješ k plnému rozkvetu na Lady Gaia. Pri práci s tvojou prabunkou dochádza k rozpúšťaniu týchto poškodení, vymazávaniu programov ukotvených v tvojom bytí. Prabunka v sebe nesie prapôvodnú tvoju silu a táto je následne prinavracaná na miesta, kde bola potlačená, či poškodená. Však je potrebné vnímať a s odvahou sa častokrát postaviť voči tomu, čo spôsobilo tieto zranenia. Mnohokrát si to bol i ty sám. Však je potrebné, aby si mier uzavrel s minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, odpustil a v láske si dovolil vymazať ich z pamäte duše, z pamäte buniek a DNA. Potom je možné obnoviť pôvodné vibrácie a prinášať ich do aktuálneho bytia. Je možné potom kráčať v pred, bez obmedzujúcich programov. I ja ťa budem podporovať na tejto ceste. Začni vnímať seba v celej svojej komplexnosti. Vnímaj ako všetko je so všetkým spojené. Ako ty si potom spojený na všetkých rovinách i s Vesmírom a Lady Gaia. Tvoje liečenie je liečením i Lady Gaia samotnej. Každý z vás je nositeľom prapôvodnej sily a tá môže byť prebudená. Venuj sa láske bezpodmienečnej k sebe sama. Vnímaj ako emócie a myšlienky ovplyvňujú ťa. Moja energia a energia prabunky sa šíri do celého tvojho bytia. Tvoje srdce je posvätným miestom božskej milosti liečenia. Dopraj sám sebe zázrak a tento zázrak môže sa ďalej šíriť. Načúvaj svojmu srdcu i prabunke. Spievajú v univerzálnom jazyku vesmíru, v tónoch čistého svetla a bezpodmienečnej lásky. Buď v jednote s nimi priateľ môj milý. Povediem ťa cestou liečenia a premeny.

S láskou a v liečivých lúčoch posvätných, Archanjel Rafael

Channelingy sprostredkované a zapísané dňa 4.8.2019, Katarína Giertlová


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.