Posolstvo k Aura Esencii Kvapky Božskej Milosti

Ježiš Kristus

Buď pozdravený priateľ môj milý. V tomto okamžiku moja energia sa s tvojou spája a kvapkami milosti ťa napĺňam. Dovoľ si na začiatok prijať liečivú energiu milosti, ktorá k tebe prúdi a k tvojej duši sa prihovára. Otvor svoje srdce a len v pokore prijímaj to čo je ti darom dané. Energia milosti v súcitnom a bezpodmienečnou láskou naplnenom srdci vládne. Umožňuje na seba, ale aj svet hľadieť očami súcitu, pokory a lásky, ktorá je od dualitnej formy iná. Dovoľ si nech tvoje srdce v láske svieti a žiary. Dovoľ si nech zranenia a bolestivé emócie ktoré v sebe si nesieš za cestu svoju na planéte Zem, sú odpustené a skrze milosť odpustenia, uzdravené. Prichádza nový čas, na ktorý nejedna duša čakala, v ktorom sa nejedno srdce prebúdza. A tak vnímaj v pokore a tichu, skrze kvapky milosti, ako sú ti rozdiely ukazované. Ako máš možnosť skrze srdce konať v čistote a súcite. Kvapky milosti osvetľujú miesta a zákutia srdca a duše zabudnuté. Transformujú skrze silu odpustenia, tvoje ego a pýchu ukryté. Umožňujú vidieť to, čo bolo skryté. A ako tebou prúdi jemný dážď milosti, vnímaj ako omýva sa tvoja duša a duch v božskej jednote a liečení. Energia ducha svätého v tomto posvätnom momente ťa napĺňa a možnosť pochopenia a uzdravenia prichádza. I ja s tebou pri tomto posvätnom momente stojím a v bezpodmienečnej láske ťa objímam. Vedz, že cesta milosti a bezpodmienečnej lásky čistého srdca, je cestou odpustenia a kráčania v pred bez súdenia. V pokore načúvaj svojmu srdcu. Nauč sa rozoznávať kde pravda leží a čo tieňom duality je obostreté. V svetle kvapiek milosti môj milý, sa tvoja cesta rozprestrie. Však rozhodnutie je vždy tvoje, tak ako aj práca so sebou samým. Povediem ťa v milosti a odpustení, k pochopeniu seba sama. A vždy keď budeš kráčať svojou cestou, ja vo svetle a bezpodmienečnej láske povediem ťa. Kvapky milosti ťa napĺňajú a tvoje srdce spieva naplnením v jednotnom tóne Vesmíru čistej lásky a Boha. Nauč sa načúvať srdcu svojmu, kvapkami milosti prežiarenému. Dovoľ si uzdravovať seba a svoj svet. V pokore a odpustení, pohliadni v súcite a láske na seba a svet. Povediem ťa môj milý, nech kvapky milosti v každodennom tvojom bytí, osvetlia vo vše objímajúcej láske tvoju cestu anjela tu na Zemi.

S láskou, tvoj priateľ Ježiš Kristus

Matka Mária

Zdravím ťa dieťa svetelné, na Lady Gaia svoj život žijúce. Do svojho náručia ťa beriem, objímam ťa a ochranu ti dávam. Spomeň si na to, aké to je, keď vo svojom svetle si silný. Keď kráčaš životom, s vedomím, že všetko je tak ako má byť a ty si pod najvyššou ochrannou. Vnímaj energiu a cit čistej lásky a viery. Energiu a cit bezpečia, božskej bezpodmienečnej lásky a dôvery. V mojom náručí tvoja duša ako nádherný diamant žiary. Tvoje srdce, tvoje jadro, odleskami tisícerých farieb a tónov žiari. Otvor svoje srdce a vnímaj ako milosť Božská ťa napĺňa. Keď si to dovolíš, táto liečivá sila prúdi cez celé záznamy tvojho bytia. A tam, v momentoch kde svoje rany a sklamania, tvoje tiene zabudnuté, si strážiš, naskytuje sa možnosť pochopenia, bezpodmienečného odpustenia a uzdravenia. V jemnosti je sila a jej energia ťa v tomto momente sprevádza. Vnímaj iba lásku a svetlo čisté, ktoré skrze teba prúdia. Maj odvahu pozrieť sa tvárou v tvár na seba sama, či tých s ktorými si bol prepojený, bez súdenia. V energiách milosti sa tvoj vnútorný svet premieňa a začína žiariť ako slnko jasné. V prirodzenom súzvuku s Vesmírom a Lady Gaia potom prúdiš, pretože vieš, že všetko je so všetkým prepojené. V milosti a pokore, uvedomuješ si hodnotu seba sama, hodnotu a význam tvojho bytia. Dovoľ si nech svetlo milosti tebou prúdi, nech transformuje to čoho sa bojíš, to čo silu ti berie, to čo v tvojich očiach tvoje svetlo kriví. Každý zodpovednosť za seba nesie, so všetkým si prepojený. A tak dovoľ si v hĺbkach svojho Ja, svojej duše, hľadať odpovede skôr, ako vydáš sa hľadať ich do sveta. Napĺňam ťa súcitom a ochranou, oporou a bezpodmienečnou láskou. Cit čistý v tebe prebúdzam a tak rodia sa v tebe kvetiny mieru a života. Staraj sa o záhradu svetla v tvojom vnútri, nech žiariš vo svojom bytí. Som tu vždy s tebou môj milý. Kvapky milosti ťa napĺňajú i v tejto chvíli. A tak v pokore a v premene, dovoľ si byť naplnený. V milujúcich energiách bezpodmienečnej lásky a milosti ťa sprevádzam, som oporou tvojou na ceste premeny z húsenice na motýľa.

Matka Mária.

Channelingy boli sprostredkované a zapísané dňa 4.8.2019, Katarína Giertlová


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.