Posolstvo k Aura esencii Transmutácia

Akášický kód: Premena – Alchýmia – Transmutácia

„Ja Som… Kozmický diamantovo-fialový plameň transmutácie mnou prestupuje a v jasnosti vše z pokrivenia do harmonickej rovnováhy sa napriamuje. Vo večnej prítomnosti, z bodu Prvosvetla zrodu, hmota sa plne zduchovňuje, a Ja navraciam sa do svojej skutočnej podstaty, navraciam sa Domov.“

My zdravíme ťa, Duša milá. V hlbokom nádychu a výdychu tvojho svetla skrze celé bytosť tvoju vesmírnu, dovoľ si vnímať, ako prestupuje tebou kozmický lúč transmutácie. Je energiou posunu. Je energiou jasnosti, lásky a svetla. Je energiou a podnetom k premene a rozpusteniu toho, čo vo svojich príbehoch si nesieš, duša milá. Je energiou, ktorá umožňuje vše, čo nedostatkom Božského svetla a lásky je, premeniť skrze prijatie, pochopenie a pustenie. Je liečivou silou, ktorá ukazuje vše v skutočnom mnoho aspektovom videní, ktoré duša potrebuje k svojmu prebudeniu a na ceste svojej, naspäť do Božskej Jednoty. Nie je potrebné kráčať starými cestami. Nie je potrebné opakovať lekcie. Na to sú energie na Zemi už v tomto období navýšené tak, aby každý z vás, kto onú voľbu k prebudeniu a zodpovednosti za svoj život učiní, bolo umožnené hutné premeniť do ľahkosti. Diamantovo fialový kozmický plameň transmutácie je plameňom premeny. Je energiou, ktorá vibruje v energiách vyšších dimenzií, je energiou, ktorá z Prvotného Zdroja prúdi pre každého kto oprosťuje sa od záťaže minulosti. Prestupuje základnými čakrami, ktoré povyšuje. Prináša jasnosť tam, kde srdce ju potrebuje. Pomáha esenciálnu energetiku a geometriu duše odľahčiť od nánosov a pokrivení skrze ktoré ste na svoj život doteraz hľadeli. Je majákom, ktorý pomáha povznášať. Je energiou alchýmie kde dochádza k premene pomysleného olova na čistú formu zlata. Zduchovňovanie hmoty. Prinášanie vedomia tam, kde vládlo nevedomie. Vyrovnanie polarít do harmonickej rovnováhy. Starý svet bol svetom polarít v ktorých ste neustále oscilovali. Bol svetom čierno bielim. Svojimi životmi a skúsenosťami na ceste domov, do vašej prvopodstaty, ste v sebe zaznamenávali mnohé. Mnohé bolo zaťažením, mnohé bolo pokrivené. Následne dochádzalo k tvoreniu života, skúseností a reality na základe skúsenosti, nastavení a presvedčení duše. Pomyslený čas, oný kozmický cyklus, sa mení a posúva.

Dochádza k rozvoľneniu karmy a plnému žitiu dharmi. Dochádza k premene v akčnom potenciály duše a Zeme. Nie ste sami. Na ceste vedomia, na ceste vašej jedinečnosti, na ceste zduchovňovania hmoty a teda žitia skrze vedomie lásky a svetla božstvo vo Vás, nie ste sami. Lúč transmutácie umožňuje vnímať a vidieť to čo už neslúži ceste duše novej. Pomáha rozvoľniť záťaž a odvahu vnímať aspekty Vás samotných, oné tiene, ktoré nie sú nič viac, iba vy sami, milovaní. Stojíme s vami a umožňujeme, aby z čakier, obzvlášť prvých základných a z určitých bodov hviezdnej čakry duše, rozvoľňovalo sa vše čo je záťažou. Jasnosť prestupuje celým bytím a vy môžete vnímať, že život ste vy sami. A to čo vnímate, ste vy sami. Ste alchymistami svojho života. Ste tvorcami a umelcami. Ste dušami, jasnými svetlami, ktorých tvorivý potenciál je nekonečný. Ten sa však neprejavuje v jeho čistote skrze pokrivenia rovnako ako nemôžete na starom budovať nové. vy ste zmenou. vy v sebe nesiete si vše čo potrebujete. Nebo na Zemi ste vy sami skrze transmutáciu, skrze zduchovnenie. Čím viac začnete vnímať hĺbku prepojení a synchronicít, čím viac začnete ako bdelý pozorovateľ a alchymista skrze seba tvoriť, tým viac budete vo vedomom bytí tým kým ste vždy boli. Božím dieťaťom, bytosťou žiarivou ktorá je súčasťou Prvotného Zdroja tak ako všetci sú. Dovoľte si v láske byť alchymistom svojho života skrze prebudenie sa do Vášho Vyššieho Vedomia.

V hlbokej láske a podpore, v prúdoch a vlnení veľkého kozmického diamantovo fialového plameňa transmutácie,

Archanjel Gabriel a Archanjel Zadkiel

Inšpirácia pre krátke meditatívne cvičenie v ktorom môžete použiť i vibračný kód esencie

Pohodlne sa usaď a dovoľ si zhlboka dýchať. Polož si jednu ruku (intuitívne si vyber ktorú) na oblasť srdečnej čakry a druhú na oblasť solar plexu. Zhlboka dýchaj. Vnímaj svoje prepojenie s Prvotným Zdrojom, i s Matkou Zemou. Vnímaj, ako sa vylaďuješ do svojho vnútorného posvätného priestoru portálu Srdca Duše. Kráčaš nádhernou záhradou – záhradou tvojej duše. Pred tebou vnímaš Archanjela Gabriela a Archanjela Zadkiela. Dovoľ si vnímať, ako ich energia spoločne s energiou z Prvotného Zdroja tebou prestupuje. Existuje iba bezpečie, svetlo a láska. Existuje iba plné prepojenie, vedomie, že si súčasťou Všetkého, tak ako Všetko je súčasťou teba. Archanjeli ťa pozývajú medzi seba, do žiarivého stĺpu diamantovo-fialovej energie. Dovoľ si doň vstúpiť a dovoľ si, aby tebou prestúpil. Prestúpil jemnohmotnými telami, dušou, mysľou, telom, bunkami i DNA. Vnímaj situáciu/osobu/tému, ktorá v tomto kozmickom energetickom toku sa Ti zobrazuje. Požiadaj Prvotný Zdroj, nech Jasnosť Tebou prestúpi a je Ti zvedomené to, čo ťa daná situácia/vzťah/téma učí. Dovoľ si byť úprimný/úprimná sama k sebe. Vnímaj, ako nadhľad ťa naplňuje. Požiadaj nech dôjde k rozpusteniu záťaže v Tebe a v tejto situácií/vzťahu/téme cez celý čas a priestor, cez celú Tvoju bytosť, cez všetky energetické polia, rodové línie, jemnohmotné telá, dušu, myseľ a telo, bunečnú pamäť i DNA. Dovoľ si odpojiť sa od polarít a entít ktoré si cez nerovnováhu a odpor v sebe živil/a. Dovoľ si, nech dôjde k rozpusteniu všetkého, čo už naplnené je a nech si vedený/vedená v každodennom živote vedome premieňať seba a tak i svoj život skrze prijatie svetla a lásky v Tebe, skrze alchymistické proces transmutácie. Vo vďačnosti a láske, dovoľ si vystúpiť z miesta medzi Archanjelmi a vnímaj ako tebou diamantovo-fialový plameň transmutácie stále prestupuje ako v tebe horí. Vnímaj ako sa v tebe usadzuje. Vnímaj ako jeho žiarivá iskra v tvojom srdci jasne, ako maják svetla a rovnováhy, žiary. Dovoľ si vo vďačnosti a úprimnosti prinavrátiť sa do seba sama, v uzemnení, v hlbokom nádychu a výdychu, vo vedomí Tvojej bytosti. Dovoľ si precítiť vďačnosť a ľahkosť, ktorá tebou prúdi, oný nadhľad ktorý Ti umožňuje posunúť tvoje vnímanie, paradigmu Tvojej reality do harmonickej rovnováhy. Vďačnosť, za požehnanie Ti dané. Postupne sa plne prinavraciaš do vedomia vo svojom fyzickom bytí. Vnímaj ako Tebou stále diamantovo-fialový kozmický plameň pulzuje i v bdelom živote…


No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.